Προϊόντα Ενέργειας

Προϊόντα ενέργειας - Spreads / Όροι συναλλαγών

Σύμβολο Περιγραφή Ελάχιστη
διακύμανση τιμής
Eλάχιστη
διακύμανση τιμής
Spreads
Από
Αξία 1 lot Ελ./Μεγ.
μέγ. συναλλαγής
Ποσοστό περιθωρίου Eπίπεδα
Limit και Stop*
OIL WTI Oil 0.01000 USD 1 0.05 100 Barrels 1/100 1.5 % 0.1
NGAS Natural Gas 0.00100 USD 1 0.03 1000 MMBtu 1/100 3 % 0.07
OILMn WTI Oil Mini 0.01000 USD 0.1 0.05 10 Barrels 1/1000 1.5 % 0.1
GSOIL London Gas Oil 0.01000 USD 0.04 1.5 4 Tonnes 1/250 3 % 2
BRENT Brent Crude Oil 0.01000 USD 1 0.05 100 Barrels 1/100 1.5 % 0.1
Σύμβολο Περιγραφή Ώρα εξυπηρετητή Εργάσιμες Άνοιγμα Δευτέρας Κλείσιμο Παρασκευής
OIL WTI Oil GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
NGAS Natural Gas GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
OILMn WTI Oil Mini GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
GSOIL London Gas Oil GMT +3 03:05-23:55 03:05 23:10
BRENT Brent Crude Oil GMT +3 03:05-00:55 03:05 22:05
Χρημ/κό μέσο Kατάσταση Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Apr
17
May
17
Jun
17
Jul
17
Aug
17
WTI Oil
(OIL)
Άνοιγμα 18/07/16 18/08/16 16/09/16 18/10/16 17/11/16 16/12/16 18/01/17 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17
WTI Oil
(OIL)
Κλείσιμο μόνο 18/08/16 16/09/16 18/10/16 17/11/16 16/12/16 18/01/17 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17
WTI Oil
(OIL)
Λήξη 19/08/16 19/09/16 19/10/16 18/11/16 19/12/16 19/01/17 20/02/17 20/03/17 19/04/17 19/05/17
Natural Gas
(NGAS)
Άνοιγμα 25/07/16 25/08/16 26/09/16 25/10/16 24/11/16 23/12/16 25/01/17 22/02/17 27/03/17 24/04/17 24/05/17
Natural Gas
(NGAS)
Κλείσιμο μόνο 25/08/16 26/09/16 25/10/16 24/11/16 23/12/16 25/01/17 22/02/17 27/03/17 24/04/17 24/05/17
Natural Gas
(NGAS)
Λήξη 26/08/16 27/09/16 26/10/16 24/11/16 27/12/16 26/01/17 23/02/17 28/03/17 25/04/17 25/05/17
WTI Oil Mini
(OILMn)
Άνοιγμα 18/07/16 18/08/16 16/09/16 18/10/16 17/11/16 16/12/16 18/01/17 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17
WTI Oil Mini
(OILMn)
Κλείσιμο μόνο 18/08/16 16/09/16 18/10/16 17/11/16 16/12/16 18/01/17 17/02/17 17/03/17 18/04/17 18/05/17
WTI Oil Mini
(OILMn)
Λήξη 19/08/16 19/09/16 19/10/16 18/11/16 19/12/16 19/01/17 20/02/17 20/03/17 19/04/17 19/05/17
London Gas Oil
(GSOIL)
Άνοιγμα 09/08/16 08/09/16 10/10/16 08/11/16 07/12/16 09/01/17 07/02/17 07/03/17 07/04/17 08/05/17
London Gas Oil
(GSOIL)
Κλείσιμο μόνο 08/09/16 10/10/16 08/11/16 07/12/16 09/01/17 07/02/17 07/03/17 07/04/17 08/05/17
London Gas Oil
(GSOIL)
Λήξη 09/09/16 11/10/16 09/11/16 08/12/16 10/01/17 08/02/17 08/03/17 10/04/17 09/05/17
Brent Crude Oil
(BRENT)
Άνοιγμα 28/06/16 27/07/16 29/08/16 28/09/16 27/10/16 28/11/16 27/12/16 27/01/17 24/02/17 29/03/17 26/04/17 29/05/17
Brent Crude Oil
(BRENT)
Κλείσιμο μόνο 27/07/16 29/08/16 28/09/16 27/10/16 28/11/16 27/12/16 27/01/17 24/02/17 29/03/17 26/04/17 29/05/17
Brent Crude Oil
(BRENT)
Λήξη 28/07/16 30/08/16 29/09/16 28/10/16 29/11/16 28/12/16 30/01/17 27/02/17 30/03/17 27/04/17 30/05/17

* Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εντολών Stop Loss και Take Profit από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFDs υπολογίζεται ως εξής: lots * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

To περιθώριο για τα CFDs σε περίπτωση αντιστάθμισης είναι πάντα 50%.

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν.

Tα παραπάνω spreads/όροι συναλλαγών ισχύουν για όλους τους τύπους λογαριασμών της ΧΜ.

Για τα Προϊοντα Ενεργειας

Το πιο τυπικό χαρακτηριστικό των πηγών ενέργειας είναι η υψηλή μεταβλητότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα των πολυάριθμων πολιτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Πολλοί παράγοντες προσφοράς και ζήτησης επηρεάζουν επίσης τις τιμές της ενέργειας, με ισχυρότερο παράγοντα την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Σε περιόδους οικονομικής ευημερίας, η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται, ενώ η μείωση της κατανάλωσης συμβαίνει όταν η οικονομία επιβραδύνεται.

Εκτός από τις οικονομικές αλλαγές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν επίσης να έχουν μεγάλη επίδραση στις πηγές ενέργειας, αφού οδηγούν σε διακοπές εφοδιασμού αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, ή πετρελαίου θέρμανσης. Ως εκ τούτου, τέτοιες συνθήκες μπορεί να μειώσουν ή να αυξήσουν τη ζήτηση σε πολλές καταναλωτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενέργεια. Επιπλέον, οι παγκόσμιες τιμές των πηγών ενέργειας επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πολιτική αστάθεια που μπορεί να επικρατεί στις περιοχές που βρίσκονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο.

Το πετρέλαιο είναι μια παγκοσμιοποιημένη, 24-ωρη αγορά, με τις τιμές της σε συνεχή κίνηση. Αυτό το καθιστά ιδανικό εργαλείο για τους traders που αναζητούν γρήγορες κινήσεις και επιλέγουν τα CFDs ως τον ευκολότερο τρόπο για να εμπορευτούν στις τιμές του πετρελαίου.

Πολιτική χρήσης cookies: Ο ιστοχώρος XM.COM χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας να τον χρησιμοποιείτε συναινείτε σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη Γνωστοποίηση για τα cookies μας.