Δείκτες μετοχών

Δείκτες μετοχών - Spreads / Όροι συναλλαγών

* Τα επιτόκια Swap υπολογίζονται με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο του νομίσματος του δείκτη. Οι θέσεις long χρεώνονται με το αντίστοιχο διατραπεζικό επιτόκιο συν ένα περιθώριο κέρδους και οι θέσεις short λαμβάνουν το επιτόκιο μείον ένα περιθώριο κέρδους. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις 00:00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά. Από Τετάρτη έως Πέμπτη το swap χρεώνεται για τρεις ημέρες.

** Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εντολών Stop Loss και Take Profit από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFDs υπολογίζεται ως εξής: lots * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν.

Προσαρμογές μερισμάτων στους δείκτες Cash (εκτός του GER30)

Tα CFDs σε δείκτες Cash (μετρητών) υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων. Όταν ένα μέλος ενός δείκτη καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους του, οι αναπροσαρμογές των μερισμάτων θα γίνονται σε λογαριασμούς πελατών που κατέχουν μια θέση στο δείκτη στις 00:00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα) την ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος. Τα CFDs στο δείκτη Germany30 (GER30Cash) δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων. Τα CFDs σε δείκτες Futures δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές μερισμάτων επίσης.

Οι συναλλαγές αγορών θα λαμβάνουν ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμογή μερίσματος = Ανακοινωθέν μέρισμα δείκτη x μέγεθος θέσης σε Lots

Οι συναλλαγές πωλήσεων θα χρεώνονται ένα ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμογή μερίσματος = Ανακοινωθέν μέρισμα δείκτη x μέγεθος θέσης σε Lots

Μερίσματα δεικτών

Τα εμφανιζόμενα σύμβολα είναι μόνο τα σύμβολα (μέσα) που αναμένεται να πληρώσουν μερίσματα αυτήν την εβδομάδα. Τα ποσοστά των μερισμάτων αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες των παρόχων ρευστότητάς μας και μπορεί να αλλάξουν.

Πολιτική χρήσης cookies: Ο ιστοχώρος XM.COM χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας να τον χρησιμοποιείτε συναινείτε σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη Γνωστοποίηση για τα cookies μας.