Πολύτιμα μέταλλα

Πολύτιμα μέταλλα - Spreads / Όροι συναλλαγών

Μέταλλα spot

Ζεύγος νομισμάτων Ελάχιστη
διακύμανση τιμής
Spreads
από***
Mέση τιμή των spreads*** Swap αγοράς
(μονάδες)**
Swap πώλησης
(μονάδες)**
Αξία 1 lot Eπίπεδα
Limit και Stop*
GOLD 0.01 0.4 0.47 -10.61 -4.32 100 oz 1
SILVER 0.001 0.037 0.048 -5.5 -5.01 5000 oz 0.14
Ζεύγος νομισμάτων Ελάχιστη
διακύμανση τιμής
Spreads
από***
Mέση τιμή των spreads*** Swap αγοράς
(μονάδες)**
Swap πώλησης
(μονάδες)**
Αξία 1 lot Eπίπεδα
Limit και Stop*
GOLDmicro 0.01 0.4 0.47 -10.61 -4.32 1 oz 1
SILVERmicro 0.001 0.037 0.048 -5.5 -5.01 50 oz 0.14
Ζεύγος νομισμάτων Ελάχιστη
διακύμανση τιμής
Mέση τιμή των spreads*** Swap αγοράς
(μονάδες)**
Swap πώλησης
(μονάδες)**
Αξία 1 lot Eπίπεδα
Limit και Stop*
SILVER. 0.001 0.035 -5.5 -5.01 5000 oz 0.14
GOLD. 0.01 0.21 -10.61 -4.32 100 oz 1

Η απαίτηση περιθωρίου για τον χρυσό και το ασήμι υπολογίζεται ως εξής: lots * μέγεθος συναλλαγής * αγοραία τιμή / μόχλευση.

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ GOLD & SILVER
(ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα)

Δευτέρα – Πέμπτη: 01:05 – 23:55
Παρασκευή: 01:05 – 23:50

Άλλα μέταλλα

Σύμβολο Περιγραφή Ελάχιστη
διακύμανση τιμής
Eλάχιστη
διακύμανση τιμής
Spreads
Από
Αξία 1 lot Ελ./Μεγ.
μέγ. συναλλαγής
Ποσοστό περιθωρίου Eπίπεδα
Limit και Stop*
PALL Palladium 0.10000 USD 1 4 10 Troy ounces 1/50 4.5 % 10
PLAT Platinum 0.10000 USD 1 3 10 Troy ounces 1/50 4.5 % 8
Σύμβολο Περιγραφή Ώρα εξυπηρετητή Εργάσιμες Άνοιγμα Δευτέρας Κλείσιμο Παρασκευής
PALL Palladium GMT +2 00:05-22:55 00:05 22:10
PLAT Platinum GMT +2 00:05-22:55 00:05 22:10
Χρημ/κό μέσο Kατάσταση Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Apr
17
May
17
Jun
17
Jul
17
Palladium
(PALL)
Άνοιγμα 26/05/16 29/08/16 28/11/16 24/02/17
Palladium
(PALL)
Κλείσιμο μόνο 29/08/16 28/11/16 24/02/17
Palladium
(PALL)
Λήξη 30/08/16 29/11/16 27/02/17
Platinum
(PLAT)
Άνοιγμα 23/06/16 22/09/16 28/12/16 29/03/17
Platinum
(PLAT)
Κλείσιμο μόνο 22/09/16 28/12/16 29/03/17
Platinum
(PLAT)
Λήξη 23/09/16 29/12/16 30/03/17

* Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εντολών Stop Loss και Take Profit από την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

** Σε περίπτωση που αφήσετε μια θέση ανοιχτή για την επόμενη μέρα συναλλαγών, καταβάλλετε ή κερδίζετε το συγκεκριμένο ποσό, υπολογισμένο με βάση τη διαφορά των επιτοκίων των δύο νομισμάτων του ζεύγους νομισμάτων σας. Αυτό λέγεται "swap." Στο τερματικό συναλλαγών, το "swap" μετατρέπεται αυτόματα στο νόμισμα κατάθεσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται στις 00.00 (ζώνη ώρας GMT+2, ενδεχομένως θερ. ώρα) και διαρκεί μερικά λεπτά. Από Τετάρτη έως Πέμπτη το swap χρεώνεται για τρεις ημέρες.

*** Οι μέσοι όροι των spreads που εμφανίζονται εδώ υπολογίζονται καθ' όλη διάρκεια της ημέρας. Τείνουν να είναι χαμηλότεροι όταν επικρατούν κανονικές συνθήκες στην αγορά. Ωστόσο, τα spreads μπορεί να διευρυνθούν μετά από την ανακοίνωση σημαντικών ειδήσεων, σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, μετά από απροσδόκητα γεγονότα που οδηγούν σε αστάθεια της αγοράς, ή στο κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας και τα σαββατοκύριακα όταν η ρευστότητα είναι χαμηλότερη. Όταν εκτελείτε συναλλαγές μαζί μας η Trading Point είναι ο αντισυμβαλλόμενός σας. Οι συναλλαγές σας αντιπαραβάλλονται και κάθε επόμενη έκθεσή σας πάνω από τα προκαθορισμένα ανώτατα όρια αντισταθμίζεται με τις συνεργαζόμενες τράπεζές μας (τους παροχείς ρευστότητάς μας) στο τρέχων spread της αγοράς. Εν τούτοις, σε περιόδους μεταβλητότητας και μη ρευστότητας της αγοράς οι παροχείς ρευστότητάς μας καθορίζουν υψηλότερα από τα κανονικά spreads. Σε τέτοιες περιόδους η Trading Point αναγκάζεται να μεταβιβάσει κάποιες από τις αυξήσεις των spreads στους πελάτες της.

Η απαίτηση περιθωρίου για τα CFDs υπολογίζεται ως εξής: lots * μέγεθος συναλλαγής * τιμή ανοίγματος * ποσοστό περιθωρίου και δεν βασίζεται στη μόχλευση του λογαριασμού συναλλαγών σας.

To περιθώριο για τα CFDs σε περίπτωση αντιστάθμισης είναι πάντα 50%.

Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν.

Για το χρυσό και το ασήμι

Λόγω των πολλών ακραίων διακυμάνσεων των τιμών των συναλλαγμάτων, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών στην εμπορία πολύτιμων μετάλλων. Η τιμή του χρυσού και ασημιού έχουν υποστεί σημαντικές διακυμάνσεις που προκαλούνται τόσο από τo παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σκηνικό όσο και από τα επίπεδα της προσφοράς και της ζήτησης για τα μέταλλα αυτά.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα αγαθά που εξαρτώνται κυρίως από την παραγωγή και την κατανάλωση, οι τιμές του χρυσού ακολουθούν τον παλμό των πολιτικών αλλαγών και καθιστούν τον χρυσό – ως ένα πολύτιμο απτό υλικό – να λειτούργει ως εξασφάλιση έναντι άλλων αγορών – ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας. Μαζί με το χρυσό, το ασήμι είναι και αυτό μοναδικό ως αγαθό: λόγω της εκτεταμένης χρήσης του σε διάφορες βιομηχανίες, έχει μια πιο δυναμική τιμή από οποιοδήποτε άλλο μέταλλο.

Το χρυσάφι και το ασήμι θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία, καθώς ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών τα θεωρούν ως αποθέματα αξίας σε περιόδους νομισματικής αβεβαιότητας, με την προσδοκία ότι η τιμή τους είναι πιο πιθανό να αντέξει τις περιόδους οικονομικής ύφεσης από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Η προτίμηση για την αγορά και τη φυσική κατοχή των πολύτιμων μετάλλων ως μακροπρόθεσμη επένδυση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Νέες ευκαιρίες όμως παρουσιάζονται και για όσους ενδιαφέρονται για βραχυπρόθεσμη επένδυση: τα CFDs σε πολύτιμα μέταλλα είναι ο απλούστερος τρόπος για να επενδύσετε στις κινήσεις των τιμών του χρυσού και του αργύρου.

Πολιτική χρήσης cookies: Ο ιστοχώρος XM.COM χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας να τον χρησιμοποιείτε συναινείτε σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη Γνωστοποίηση για τα cookies μας.