Διαδικτυακά Σεμινάρια

Προγραμματισμένα διαδικτυακά σεμινάρια forex

30 Μαρ Δείκτες/Ταλαντωτές Ορμής

Σε αυτήν τη συνεδρία θα μάθετε τη θεωρία των δεικτών ορμής και το πώς κατασκευάζονται. Οι δείκτες αυτοί (ή ταλαντωτές), είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας όταν οι αγορές κινούνται πλευρικά χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Εν τούτοις, η χρήση τους δεν περιορίζεται στην εκτέλεση συναλλαγών όταν βρισκόμαστε σε εύρος, αλλά επεκτείνεται και στις αγορές που παρουσιάζουν τάση. Θα μάθετε πώς να αναλύετε και να ερμηνεύετε τα σήματα με τρεις ξεχωριστούς τρόπους.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να κατανοείτε τη θεωρία και την κατασκευή των δεικτών ορμής
 • Να αναγνωρίζετε τις λειτουργίες των ΙΜΙ, RSI και του ROC Τιμής
 • Να εκτιμάτε την αξία των δεικτών κατά τη διάρκεια πλευρικών κινήσεων της αγοράς
 • Να αναλύετε τους δείκτες σε τρεις διαστάσεις
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

06 Απρ Σύνθετες και Κρυφές Αποκλίσεις

Υπάρχουν φορές που η δράση των τιμών κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τους δείκτες σας. Σε αυτήν τη συνεδρία, θα δούμε το θέμα της «απόκλισης» και συγκεκριμένα της «κρυφής απόκλισης». Αυτό είναι ένα βασικό σεμινάριο για την κατανόηση της σημασίας της απόκλισης και του πώς να μεταχειρίζεστε τα αντίστοιχα σήματα. Θα αποκτήσετε μια πλήρη κατανόηση της απόκλισης τύπου bullish, bearish, καθώς και της θετικής και της αρνητικής απόκλισης.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να αναγνωρίζετε την απόκλιση τιμής και δείκτη
 • Να διακρίνετε τη θετική από την αρνητική απόκλιση
 • Να ερμηνεύετε τα σήματα της απόκλισης τύπου bullish και bearish
 • Να κατανοείτε και να εφαρμόζετε σωστά τις αποκλίσεις
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

13 Απρ Η Θεωρία του Αντιθέτου και Ακραίες Συνθήκες

Οι Αντίθετοι (Contrarians), πιστεύουν ότι εφόσον το πλήθος κάνει λάθος στα σημαντικά σημεία καμπής της αγοράς, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πάμε αντίθετα με αυτό. Η άποψη των αντιθέτων είναι η άποψη η οποία έρχεται κόντρα με την αίσθηση της πλειοψηφίας. Αν το ογδόντα τοις εκατό των trader είναι bearish τότε την αντίθετη άποψη θα την αποτελούσε μια άποψη bullish. Οι αντίθετοι πατούν σε τεντωμένο σχοινί αλλά αν το κάνουν σωστά, μπορεί να βρεθούν μπροστά από την αγέλη και να βγάλουν θεαματικά κέρδη.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να αναγνωρίζετε τα επίπεδα ακραίων τιμών χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες
 • Να μάθετε να σκέφτεστε αντίστροφα – γιατί κάνει λάθος το πλήθος
 • Να καταλάβετε γιατί είναι δύσκολο το να είσαι ένας αντίθετος
 • Να αναγνωρίζετε πότε το πλήθος φτάνει σε ακραία αίσθηση
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

20 Απρ ADX και Παραβολικός SAR

Σήμερα θα προσθέσετε στην ανάλυσή αγορών σας, αυτούς τους δύο βασικούς δείκτες. Η κατανόηση της μηχανικής που βρίσκεται πίσω από τη κατασκευή αυτών των δεικτών είναι υψίστης σημασίας για την ανάλυση των αγορών. Θα αναζητήσουμε τα ιδανικά σενάρια στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσθέσουμε μια διαφορετική διάσταση στην κατανόηση που έχετε για τους σχηματισμούς των τιμών.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να καθορίζετε τους καλύτερους τύπους αγοράς στους οποίους μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε
 • Να ξέρετε πότε η αγορά βρίσκεται σε εύρος
 • Να αναγνωρίζετε το πότε η αγορά φτάνει σε ακραίο σημείο
 • Να χρησιμοποιείτε τεχνικές παρακολούθησης
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

27 Απρ στήριξη και αντίσταση – Μέρος I

Το να ξέρετε πώς να αναγνωρίζετε τα σημεία στήριξης και αντίστασης στα γραφήματά σας είναι ανεκτίμητο! Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε τι σημαίνουν και τι προκαλεί αυτά τα σημεία. Θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε βασικά επίπεδα σε ένα πλήθος χρονικών πλαισίων και να αναπτύξετε τα θεμέλια για να κάνετε τεχνική ανάλυση των αγορών.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να κατανοείτε τη σημασία των επιπέδων στήριξης και αντίστασης
 • Να γνωρίζετε τι συμβαίνει πίσω από τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης
 • Να καθορίζετε βασικά επίπεδα τιμής σε οποιοδήποτε γράφημα
 • Να αναγνωρίζετε ποια επίπεδα είναι πιο σημαντικά από άλλα
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

04 Μαι Στήριξη και Αντίσταση – Μέρος 2: Προβολή ( Η Μαγεία του Fibonacci)

Το κατά πόσο ο Fibonacci λειτουργεί επειδή είναι μαγικός ή επειδή τον χρησιμοποιούν όλοι, δε μας απασχολεί. Στη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου θα χτίσουμε πάνω στα θεμέλια του μέρους 2 και θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διορθώσεις Fibonacci , τις πρoβολές, τις βεντάλιες και τα τόξα για να εντοπίσουμε μελλοντικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε επαγγελματικές τεχνικές για να αναγνωρίζετε βασικά επίπεδα με υψηλή πιθανότητα.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να ενισχύσετε τις γνώσεις σας πάνω στη στήριξη και την αντίσταση
 • Να κατανοήσετε τα μυστικά της χρησιμοποίησης του Fibonacci
 • Nα σκιαγραφείτε βασικά επίπεδα σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο
 • Να καθορίζετε βασικά μελλοντικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

11 Μαι Εισαγωγή στους Σχηματισμούς Ιαπωνικών Κηροπηγίων

Τα γραφήματα Ιαπωνικών Κηροπηγίων είναι η καρδιά και η ψυχή της εκτέλεσης συναλλαγών χρησιμοποιώντας την τεχνική ανάλυση. Αν γνωρίζετε από κεριά μπορείτε να βρείτε «κορυφές» και «πυθμένες» στην αγορά πράγμα που σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε σε ποιο επίπεδο τιμής να κάνετε είσοδο στην αγορά και σε ποιο έξοδο. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε τις βασικές έννοιες των γραφημάτων κηροπηγίου και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτυχή εκτέλεση συναλλαγών στις αγορές.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να αναγνωρίζετε τους βασικούς σχηματισμούς Κηροπηγίων
 • Να αναγνωρίζετε τα κεριά αναστροφής και συνέχισης
 • Να ενισχύσετε την ικανότητα ανάγνωσης γραφημάτων σας
 • Να καθορίζετε τις σωστές κορυφές και τους σωστούς πυθμένες της αγοράς
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

18 Μαι Αξιοποίηση Μεταβλητότητας (Λωρίδες Bollinger)

Με τι μοιάζει μια «ασταθής» αγορά; Αποτελεί πρόβλημα ή ευκαιρία; Υπάρχει τρόπος να τη μετρήσουμε κι αν ναι, τότε πώς; Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε πώς να επωφελείστε από τις ασταθείς αγορές και πώς να διαχειρίζεστε τους κινδύνους που εμπεριέχουν.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να χρησιμοποιείτε την αστάθεια με επιτυχία για να εκτελείτε συναλλαγές
 • Να ερμηνεύετε σήματα bullish και bearish
 • Να μάθετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία μεταβλητότητας
 • Να εντοπίζετε μεταβολές σε συνθήκες αστάθειας της αγοράς
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

25 Μαι Εκτέλεση συναλλαγών με τον Ichimoku Kinko Hyo

Το Ichimoku Kinko Hyo μεταφράζεται ως «γράφημα ισορροπίας με μία ματιά». Με την πρώτη ματιά, αυτός ο τεχνικός δείκτης μπορεί να φαίνεται δύσκολος, αλλά εμείς θα σας διδάξουμε πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον όλα-σε-ένα ευπροσάρμοστο Ιαπωνικό δείκτη. Θα εκτιμήσετε πώς ένας δείκτης μπορεί να καθορίσει τη στήριξη και την αντίσταση, να αναγνωρίσει την κατεύθυνση της τάση, να μετρήσει την ορμή και να δώσει σήματα αγοράς και πώλησης.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να κοιτάτε ένα γράφημα και να ξέρετε με μια ματιά αν πρέπει μα αγοράσετε ή να πουλήσετε
 • Να εκτιμήσετε τη σημασία του Kumo
 • Να αναγνωρίζετε αδύναμα σήματα αγοράς και πώλησης
 • Να αναγνωρίζετε ισχυρά σήματα αγοράς και πώλησης
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

01 Ιουν Εισαγωγή στον Ποταμό του Aβράμη (Avramis River)

Οι κινητοί μέσοι λειτουργούν πολύ καλά ως δείκτης όταν οι αγορές παρουσιάζουν τάση, αλλά είναι πολύ επικίνδυνοι σε αγορά εύρους. Χρησιμοποιώντας τον ιδιόκτητο δείκτη ΜΤ4: το Ποτάμι του Αβράμη, θα μάθετε πότε η αγορά βρίσκεται σε τάση και πότε σε εύρος και πώς να εκτελείτε συναλλαγές και στις δύο συνθήκες.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να χρησιμοποιείτε το Ποτάμι του Αβράμη για να βρείτε τα καλύτερα προϊόντα για συναλλαγές
 • Να αναγνωρίζετε προϊόντα που παρουσιάζουν ισχυρή και αδύναμη τάση
 • Να εντοπίζετε εύκολα τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης
 • Να καταλαβαίνετε πότε μια αγορά βρίσκεται σε εύρος, ξεκάθαρα και αντικειμενικά
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

08 Ιουν Διαχείριση Χρήματος

Η καλή διαχείριση του χρήματος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιβιώσετε στις αναταράξεις της αγοράς. Για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο και να αυξήσουν τα κέρδη, οι traders καταστρώνουν ένα σχέδιο συναλλαγών και το ακολουθούν. Αυτό το σχέδιο σας βοηθά να υπολογίσετε τι μόχλευση να χρησιμοποιήσετε, το μέγεθος θέσης και το ποσό των χρημάτων που θέλετε να δεσμεύσετε. Όπου μπορεί να βγει κέρδος, υπάρχει και κίνδυνος, μάθετε να σχεδιάζετε το πώς θα κινηθείτε γύρω του.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να γνωρίζετε για την «ανάληψη πιστώσεων» και τη θετική συσχέτισή της με τον κίνδυνο
 • Να αναγνωρίζετε τα υπέρ και τα κατά της μόχλευσης
 • Να υπολογίζετε το σωστό μέγεθος θέσης
 • Να ξέρετε το βέλτιστο ποσό που μπορείτε να διακινδυνεύσετε ανά συναλλαγή
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

15 Ιουν Ψυχολογία του Trader

Έχετε ένα κερδοφόρο σύστημα συναλλαγών και σταθερούς κανόνες διαχείρισης χρήματος. Αρκεί αυτό; Η απάντηση είναι απλή. Αν η ψυχολογία σας σας επιτρέπει να ακολουθείτε το σύστημά σας και να μένετε προσκολλημένοι στους κανόνες διαχείρισης χρήματός σας, τότε η απάντηση είναι ναι! Εν τούτοις , μερικοί traders αφήνουν να τους καταλάβει ο φόβος και ο πανικός. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα μάθετε πώς να ελέγχετε το μυαλό σας και σε τελική ανάλυση τις συναλλαγές σας.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Nα εκτιμάτε τη σημασία της πειθαρχίας
 • Να κατανοείτε τους κινδύνους γύρω από την αρνητική ψυχολογία
 • Να έχετε το θάρρος να περιορίζετε τις απώλειες και να μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις
 • Να απολαμβάνετε το να εκτελείτε συναλλαγές στις αγορές
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

22 Ιουν Εκτέλεση συναλλαγών μετά από Είδηση

Οι σημαντικές ανακοινώσεις ειδήσεων μπορούν να μετακινήσουν τις αγορές δραματικά και στη στιγμή. Αυτές οι επιθετικές μετακινήσεις προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες αν ξέρετε πώς να τις χειριστείτε. Αυτό είναι που θα μάθετε σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, πώς να επωφελείστε από αυτές τις ειδήσεις που προκαλούν μετακινήσεις στις αγορές.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να ακολουθείτε το οικονομικό ημερολόγιο
 • Να αναγνωρίζετε βασικά γεγονότα που αποτελούν είδηση και πώς να τα διαχειρίζεστε
 • Να καθορίζετε το αν θα πρέπει να διατηρήσετε μια θέση ή να την κλείσετε
 • Να εκμεταλλεύεστε την αστάθεια της αγοράς μετά από την ανακοίνωση σημαντικών ειδήσεων
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

29 Ιουν Εισαγωγή στις συναλλαγές Gann

Ο Gann ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους και διάσημους traders σε όλη την ιστορία. Η βασική παραδοχή των Gann traders είναι ότι οι αγορές είναι κυκλικές και αν μπορείτε να υπολογίσετε το πού βρίσκεστε στον κύκλο, τότε θα είστε σε θέση να προβλέψετε τις μελλοντικές τιμές. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα σας παρουσιάσουμε μερικά από τα εργαλεία και τους δείκτες, όπως οι γωνίες Gann και τα επίπεδα Gann και πώς να τα εφαρμόζετε για να βρίσκετε τα καλύτερα σημεία καμπής της αγοράς.

Στόχοι Εκμάθησης
 • Να εφαρμόζετε τις γωνίες Gann προκειμένου να βρείτε την καλύτερη χρονική στιγμή για είσοδο στην αγορά
 • Να αναγνωρίζετε προϊόντα που παρουσιάζουν ισχυρή τάση και το πότε εξασθενούν
 • Να καθορίζετε το πότε η τιμή και ο χρόνος εξισώνονται
 • Να βρίσκετε σημαντικά σημεία καμπής της αγοράς
Ώρα
17:00 (Ώρα Ελλάδος)
Εκπαιδευτής
Tradepedia
Γλώσσα
Ελληνικά

Δηλώστε την Συμμετοχή σας

Πολιτική χρήσης cookies: Ο ιστοχώρος XM.COM χρησιμοποιεί cookies και συνεχίζοντας να τον χρησιμοποιείτε συναινείτε σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη Γνωστοποίηση για τα cookies μας.