بیش از

1000000

مشتری از 196 کشور.

بیش از

150000000

معاملات همیشه با قیمت گذاری مجدد و عدم پذیرش صفر انجام می شوند.

بیش از

120

شهرهای بازدید شده توسط تیم مدیریت ما برای ملاقات با مشتریان و شرکا.

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.