شاخص های سهام

شاخص ها سهام -اسپردها / شرایط

* نرخ های سوآپ براساس ارز شاخص نرخ مناسب بین بانک ها محاسبه خواهد شد. هزینه موقعیت های خرید با نرخ مربوط بین بانک ها با مارک اپ می باشد و موقعیت های های فروش دارای همین نرخ بوده اما بدون مارک اپ. این عمل در 00:00 (GMT+2 لطفاً بیاد داشته باشید DST ممکن است اعمال شود) صورت گرفته و چند دقیقه را در بر میگیرد. از چهارشنبه الی پنج شنبه سوآپ برای سه روز دارای هزینه می باشد

** حداقل سطح ایجاد سفارش های حد ضرر و حد سود از قیمت کنونی بازار.

حداقل وجه تضمین برای سی اف دی ها به این صورت محاسبه می شود: لات * اندازه قرارداد * قیمت اولیه * درصد وجه تضمین و این بر پایه ضریب اهرمی حساب تجاری شما نمی باشد.

مارجین CFD زمانی که شما هدج می شود همیشه 50%است.

تاریخ های تقویم دلالتی هستند و در معرض تغییر قرار دارند.

تعدیل سود سهام بر شاخص های نقدی (ویژه GER30)

CFDs بر شاخص های نقدی تحت تنظیمات سود سهام قرار می گیرد. هنگامیکه یک عضو اصلی سود سهام را به شرکاء پرداخت نماید، تنظیمات سود سهام در حسابات مشتریان دارنده یک موقعیت در شاخص صورت خواهد گرفت در 00:00 (GMT+2 زمان، لطفاً به یاد داشته باشید DST میتواند عملی شود) بتاریخ قبلی سود سهام . سی اف دی ها بر Germany30 (GER30Cash) تحت تنظیمات سود سهام قرار نمی گیرد. سی اف دی ها بر شاخص های قراردادهای آینده همچنان تحت تنظیمات سود سهام قرار نمی گیرد.

معاملات خرید مقداری که از روش زیر محاسبه می شوند را دریافت خواهند نمود:

میزان سود سهام = شاخص سود سهام اعلام شده × اندازه موقعیت به لات

معاملات فروش مبلغی که به صورت زیر محاسبه می شود، تعلق خواهد گرفت:

میزان سود سهام = شاخص سود سهام اعلام شده × اندازه موقعیت به لات

شاخص سود سهام

نمادهایی که نشان داده شده اند، تنها نمادهایی (ابزارهای مالی) هستند که انتظار می رود این هفته سود داشته باشند. اعداد سود سهام نشان دهنده انتظارات فراهم کنندگان نقدینگی ما می باشند و در معرض تغییر هستند.

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.