Ädelmetaller

Ädelmetaller - Spreads / villkor

Spot Metals handelsinstrument

Valutapar Lägsta pris
fluktuation
Spreads
så låga som***
Genomsnittliga Spreads*** Värde lång Swap
(Poäng)**
Värde kort Swap
(Poäng)**
Värdet på 1 lot Limit och Stop
nivåer*
GOLD 0.01 0.4 0.47 -10.61 -4.32 100 oz 1
SILVER 0.001 0.037 0.048 -5.5 -5.01 5000 oz 0.14
Valutapar Lägsta pris
fluktuation
Spreads
så låga som***
Genomsnittliga Spreads*** Värde lång Swap
(Poäng)**
Värde kort Swap
(Poäng)**
Värdet på 1 lot Limit och Stop
nivåer*
GOLDmicro 0.01 0.4 0.47 -10.61 -4.32 1 oz 1
SILVERmicro 0.001 0.037 0.048 -5.5 -5.01 50 oz 0.14
Valutapar Lägsta pris
fluktuation
Genomsnittliga Spreads*** Värde lång Swap
(Poäng)**
Värde kort Swap
(Poäng)**
Värdet på 1 lot Limit och Stop
nivåer*
SILVER. 0.001 0.035 -5.5 -5.01 5000 oz 0.14
GOLD. 0.01 0.21 -10.61 -4.32 100 oz 1

Marginalkravet för guld och silver kalkyleras enligt följande: Lots * Kontraktstorlek * Marknadspris / Hävstång.

GULD & SILVER HANDELSTIDER
(Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid))

måndag – torsdag: 01:05 – 23:55
fredag: 01:05 – 23:50

Andra ädelmetaller

Symbol Beskrivning Lägsta pris
fluktuation
Värde för lägsta
prisfluktuation
Spreads
Så låga som
Värdet på 1 lot Min/Max
trade-storlek
Marginalkrav Limit och Stop
nivåer*
PALL Palladium 0.10000 USD 1 4 10 Troy ounces 1/50 4.5 % 10
PLAT Platinum 0.10000 USD 1 3 10 Troy ounces 1/50 4.5 % 8
Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Måndag öppet Fredag stängt
PALL Palladium GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
PLAT Platinum GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
Instrument Status Aug
16
Sep
16
Oct
16
Nov
16
Dec
16
Jan
17
Feb
17
Mar
17
Apr
17
May
17
Jun
17
Jul
17
Palladium
(PALL)
Öppen 26/05/16 29/08/16 28/11/16 24/02/17
Palladium
(PALL)
Enbart stängd 29/08/16 28/11/16 24/02/17
Palladium
(PALL)
Utgångstid 30/08/16 29/11/16 27/02/17
Platinum
(PLAT)
Öppen 23/06/16 22/09/16 28/12/16 29/03/17
Platinum
(PLAT)
Enbart stängd 22/09/16 28/12/16 29/03/17
Platinum
(PLAT)
Utgångstid 23/09/16 29/12/16 30/03/17

* Lägsta nivå för att placera Stop Loss och Take Profit ordrar från ett aktuellt marknadspris.

** Ifall du lämnar en position öppen tills nästa handelsdag, betalar du eller mottager du en specifik summa som beräknad baserat på skillnaden i ränteavgifter för två valutor i aktuellt valutapar. Detta kallas "swap." I handelsterminalen, är "swap" automatiskt konverterade till insättningsvalutan. Swapavgifter är beräknade utefter indexvalutornas aktuella interbankers avgifter. För långa positioner tas en avgift ut för den aktuella interbankens avgift plus mark-up och för korta positioner mottages avgiften minus en mark-up. Denna handling genomförs kl. 00.00 (Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid)) och kan ta flera minuter. Swap från onsdag till torsdag är avgiftsbelagda under tre dagar.

*** De genomsnittliga spreads som visas här är beräknade över hela dagen. De tenderar att bli smalare under normala marknadssituationer. Hur som helst, spreads kan vara användbara vid följande viktiga nyheter, vid politiska oroligheter som vid oväntade händelser kan leda till instabila marknader eller stängning av handelsdagen och på helger när likviditeten är lägre. När du handlar med oss är Trading Point din motpart. Dina trades matchas och när nästa exponering nås som är högre än de förutbestämda tröskelvärdena, sker hedgning med våra partnerbanker (våra likviditetsgivare ) enligt aktuella spreads på marknaden. Dessutom, under instabila och illikvida marknadslägen är våra likviditetsgivares kvoter högre än normala spreads. Vid sådana tillfällen kan Trading Point tvingas att skicka vidare några ökade spreads till sina klienter.

Marginalkravet för CFDer is kalkyleras enligt följande: Lots * Kontraktstorlek * Öppningspris * Marginalprocent och inte baserad på hävstången i ditt tradingkonto.

Marginalen för CFD när du hedgat är alltid 50%.

Datum är indikativa och kan komma att ändras

Om Guld och Silver

På grund av flera extrema prisrörelser finns det ett ökat intresse bland investerare att handla med ädelmetaller. Guld- och silverpriser har genomgått betydande fluktuationer orsakade av ändringar i det politiska och marknadsmässiga stämningsläget, tillsammans med nivån på tillgång och efterfrågan på dessa metaller.

Till skillnad från de flesta råvaror som huvudsakligen är beroende av produktion och konsumtionsnivåer, är guldpriset inte det. Priset följer pulsen av politiska förändringar och gör det möjligt för guld att fungera som ett skydd mot andra marknader i tider av osäkerhet. Ihop med guld är silver unikt. Tack vare dess omfattande användning i olika branscher har det ett mer dynamiskt pris än några andra metaller.

Guld och silver anses båda vara en tillgångsklass, och ett stort antal investerare betraktar dem som värdebevarare i tider av monetär osäkerhet, med förväntan att deras pris mer sannolikt kommer att kunna motstå konjunkturnedgångar eller kriser bättre än någon annan tillgångsklass.

Intresset av att köpa och äga ädelmetaller som en långsiktig investering har ökat på senare år. Detta innebär möjligheter för dem som är intresserade av kortsiktiga investeringar eftersom derivat och börshandlade kontrakt är ett mindre kapitalintensivt och enklare sätt att ta en position på prisrörelsen hos guld och silver.

Policy för cookies: XM.COM använder cookies, och genom att fortsätta använda webbsidan samtycker du till detta. För mer information vänligen läs vår Beskrivning av cookies.