การสัมมนาออนไลน์

สัมนาฟอเร็กซ์ออนไลน์ที่กำลังใกล้จะถึง

27 มี. แนวรับและแนวต้าน

ในบทเรียนนี้เราจะแนะนำผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญที่เราได้ทดสอบมาบนกราฟหลายกราฟแล้วซึ่งได้ผล เราจะมาดูว่าแต่ละแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วมันทำให้เกิดอะไรได้บ้างขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับราคาที่สำคัญของแต่ละ Time Frame และพัฒนาหลักการในการวิเคราะห์ตลาด

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจความสำคัญของแนวรับและแนวต้าน
 • รู้ว่าหลักการเบื้องหลังแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไร
 • สามารถระบุระดับราคาที่สำคัญในกราฟ
 • วิเคราะห์ว่าระดับราคาไหนที่มีความสำคัญกว่าจุดอื่น ๆ
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

03 เม. การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน

ในส่วนนี้เราขอแนะนำปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดโลกอยู่ ผู้ที่อยู่ในตลาดจะมีความเข้าใจในเศรษฐกิจโลกอย่างดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคถูกนำมาใช้ในการติดตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจขอ งประเทศ สิ่งเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานในการเทรดและความเข้า ใจเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานที่อยู่เบื้องหลัง

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหลัก ๆ ได้
 • มีความเข้าใจว่าอะไรคอยผลักดันอุปสงค์และอุปทาน
 • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลักในตลาดที่ควรติดตาม
 • เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนว่าทำไมถึงกระทบกับค่าเงิน
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

06 เม. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในหมวดนี้เราจะแนะนำการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการเทรดในตลาด แนวคิดเบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคและทำไมมันถึงได้ผลซึ่งจะถูนำมาวิเครา ะห์ พื้นฐานทฤษฎี Dow Theory จะรวมอยู่ด้วยโดยเน้นถึงเทคนิคการใช้ในการเทรดในตลาด การทำความเข้าใจกับจิตวิทยาและพฤติกรรมราคา

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจปรัยญาของการเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • เข้าสู่เนื้อหาเรื่องความสำคัญของเทรนด์
 • ถกประเด็นเกี่ยวกับความต่างระหว่าง การเทรดระหว่างวัน การเทรดสวิง
 • การเทรดระยะยาว และการเทรดแบบกราฟแกว่งตัว
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

10 เม. เทรนไลน์ สปีดไลน์ และ แชนแนล

ในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความเร็วของเทรนด์ในตลาด ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์เส้นเทรนด์ไลน์จากกราฟ และใช้เครื่องมือทางเทคนิคหลากหลายชนิดในการช่วยเราวิเคราะห์ตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • สามารถประยุกต์ใช้เทรนด์ไลน์ในการวิเคราะห์เทรนด์
 • ใช้เส้นความเร็ว และแชนแนลในกราฟ
 • วิเคราะห์สัญญาณได้เร็วเมื่อเกิดการอ่อนตัวของราคา
 • สามารถบอกความแข็งแกร่งของเทรนด์ได้
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

13 เม. รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์

ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้รูปแบบการกลับตัวหลักที่จะเจอในกราฟย้อนหลังในตลาด เริ่มตั้งแต่ รูปแบบ Dow’s Head and Shoulder หรือ Double top ไปจนถึงคลื่อนเอลเลียตเวฟ Elliot’s ABC และการใช้ Gann’s Swing เราจะเข้าใจว่าตลาดนั้นจะกลับตัวอย่างไร

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • สามารถบอกความแตกต่างของรูปแบการกลับตัวต่าง ๆ ได้
 • สามารถปรับใช้เทคนิคในการวิเคราะห์จุดเข้าออกได้
 • สามารถวิเคราะห์จุดกลับตัว และรูปแบบกราฟ และ ระดับราคาที่สำคัญของจุดกลับตัวได้
 • เพิ่มทักษณะในการวิเคราะห์รูปแบบราคาได้
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

17 เม. MA และ MACD

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดของเครื่องมือในการเทรดตา มเทรนด์ในการที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงการวิเคราะห์เทรนด์ ซึ่งชุดเครื่องมืออินดิเคเตอร์นี้จะให้สัญญาณของตลาดที่ให้ ความแม่นยำสูง ในช่วงเวลาที่คุณมีข้อกังขาและสิ้นหวังเครื่องมือเหล่านี้จะ ช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจขึ้น

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจทฤษฎีในการสร้างเครื่องมือ
 • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ MACD
 • เรียนรู้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ
 • และการประยุกต์ใช้
 • เข้าใจทฤษฎีของการสร้าง MACD
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

20 เม. ADX และ PSAR

ในบทนี้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถเพิ่มความเข้าใจโดยการใช้เครื่องมือ 2 เครื่องมือหลักในการหาข้อมูลจากตลาด สามารถเข้าใจกลไกที่ซ่อนอยู่การสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์ตลาด ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้หาเหตุการณ์ที่เครื่องมือสามารถใช้ได้ในแต่ละมิติที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้ าใจพฤติกรรมราคามากขึ้น

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • วิเคราะห์ประเภทของตลาดที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้มัน
 • รู้ว่าเมื่อไหร่อยู่ภในภาวะแกว่งตัว
 • วิเคราะห์ได้ว่าเมื่อไหร่ตลาดถึงจุดสูงสุด
 • การใช้ Trailing เทคนิค
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

24 เม. การควบคุมความผันผวน (Bollinger Band)

ความผันผวนคืออะไร? มันเป็นวิกฤติ หรือโอกาส? มันมีวิธีวัดหรือไม่? แล้วใช้อะไรวัด? ในบทนี้คำถามเกี่ยวกับความผันผวนจะถูกเปิดเผยคำตอบออกมา ดังนั้น คุณจะได้เปรียบในการเทรด!

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • ใช้ความผันผวนในการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ
 • หาจุดที่มีความน่าจะเป็นว่าจะเกิดจุดกลับตัว
 • ตีความตลาดหมี ตลาดกระทิง
 • เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความผันผวน
 • ระบุการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนในตลาด
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

27 เม. แนวรับและแนวต้าน

ในบทเรียนนี้เราจะแนะนำผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญที่เราได้ทดสอบมาบนกราฟหลายกราฟแล้วซึ่งได้ผล เราจะมาดูว่าแต่ละแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วมันทำให้เกิดอะไรได้บ้างขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับราคาที่สำคัญของแต่ละ Time Frame และพัฒนาหลักการในการวิเคราะห์ตลาด

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจความสำคัญของแนวรับและแนวต้าน
 • รู้ว่าหลักการเบื้องหลังแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไร
 • สามารถระบุระดับราคาที่สำคัญในกราฟ
 • วิเคราะห์ว่าระดับราคาไหนที่มีความสำคัญกว่าจุดอื่น ๆ
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

01 พ.ค การสร้างกราฟ

ในบทนี้เราจะดูกันเรื่องของวิธีต่าง ๆ ในการดูกราฟและการสร้างกราฟ ผู้เข้าร่วมจะเริ่มคุ้นเคยกับการอ่านกราฟประเภทต่าง ๆ และรู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงได้

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจความแตกต่างของประเภทของกราฟราคา
 • การอ่านพฤติกรรมราคาผ่านกราฟแท่งเทียน และ Bar ชาร์ท
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญได้
 • เลือกราฟที่เราถนัดได้
เวลา
08:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

04 พ.ค แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทรนด์

คุณอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า เทรนด์คือเพื่อนของคุณ “Trend is your Friend” ในช่วงการอบรมเราจะวิเคราะห์องค์ประกอบหลักที่ทำให้เทรนด์เป็นเพื่อนที่ดีของคุณ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมือใหม่และเป็นการทบทวนที่ดีสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตลาดมาบ้างแล้ว การสัมนาจะโฟกัสไปที่การวิเคราะห์เทรนด์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำกำไรจากตลาด

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจจิตวิทยามวลชน
 • วิเคราะห์เทรนด์ขาขึ้น ขาลง ได้
 • วิเคราะห์การแกว่งตัวของราคา หรือ ตลาด Sideway
 • เรียนรู้ในการหาโอกาสที่จะส่งคำสั่ง
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

08 พ.ค รูปแบบการกลับตัวของเทรนด์เบื้องต้น

ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้รูปแบบการกลับตัวหลักที่จะเจอในกราฟย้อนหลังในตลาด เริ่มตั้งแต่ รูปแบบ Dow’s Head and Shoulder หรือ Double top ไปจนถึงคลื่อนเอลเลียตเวฟ Elliot’s ABC และการใช้ Gann’s Swing เราจะเข้าใจว่าตลาดนั้นจะกลับตัวอย่างไร

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • สามารถบอกความแตกต่างของรูปแบการกลับตัวต่าง ๆ ได้
 • สามารถปรับใช้เทคนิคในการวิเคราะห์จุดเข้าออกได้
 • สามารถวิเคราะห์จุดกลับตัว และรูปแบบกราฟ และ ระดับราคาที่สำคัญของจุดกลับตัวได้
 • เพิ่มทักษณะในการวิเคราะห์รูปแบบราคาได้
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

11 พ.ค Ichimoku Kynko Hyo

ในหมดวนี้ จะกล่าวถึง ระเบบเทรดที่เป็นภูมิปัญญาของคนญี่ปุ่น ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Ichimoku Kinko Hyo ซึ่งจะถูกอธิบาย เครื่องมือ Ichimoku Kinko Hyo ได้รับการแปลในหนังสือ "one look equilibrium chart" มันเป็นเครื่องมือของคนญี่ปุ่นที่ทรงพลัง สามารถระบบแนวรับ แนวต้าน การวิเคราะห์ทิศทางของเทรนด์ โมเมนตั้ม และให้สัณญาณซื้อขายได้

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • มองกราฟหยาบ ๆ แล้วสามารถรู้ได้ว่า ควรจะ Buy หรือ Sell
 • เห็นความสำคัญของ Kumo
 • วิเคราะห์สัณญาณ Buy และ Sell ที่อ่อน
 • วิเคราะห์สัณญาณ Buy และ Sell ที่ชัดเจน
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

15 พ.ค ตัวชี้วัดโมเมนตัมและ Oscillator IMI RSI ROC

ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและกลไกการสร้างเครื่องมือ Momentum Oscillators มันจะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด Sideway แน่นอนว่าการใช้มันไม่ได้หมายความว่าจะใช้กับตลาด Side way เท่านั้น คุณจะมีโอกาสในการเรียนรู้ในการวิเคราะห์และอ่านสัญญาณใน 3 รูปแบบ

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจหลักการและการสร้าง โมเมนตั้ม indicators
 • มีความคุ้นเคยกับการทำงานของ IMI, RSI และ Price ROC
 • เข้าใจคุณค่าของเครื่องมือ อินดิเคเตอร์ในช่วงตลาดไซด์เวย์
 • วิเคราะห์เครื่องมือในรูปแบบ 3 มิติ
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

18 พ.ค ทฤษฎีชาวสวน และจุดกลับตัว

บางคนเชื่อว่า คนส่วนใหญ่จะผิดเมื่อตลาดเกิดจุดกลับตัว สิ่งที่ทำได้คือ ต้องทำแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ แนวความคิดของชาวส่วนนั้นตรงข้ามกับทิศทางตลาดที่คนส่วนใหญ่เข้า ถ้า 80 % ของเทรดเดอร์ ถือหางฝั่งตลาดขาลง ความเห็นของเขาคือเข้าจะเทรดขาขึ้น

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • วิเคราะห์ระดับราคาสูงสุดโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค
 • เรียนรู้ที่จะคิดในทางตรงกันข้าม – ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงผิด ?
 • เรียนรู้ว่าทำไมมันถึงยากในการจะเป็นชาวสวน (contrarian)
 • การวิเคราะห์เมื่อคนส่วนใหญ่ถึงจุดสูงสุดของตลาด
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

22 พ.ค การควบคุมความผันผวน (Bollinger Bands)

ความผันผวนคืออะไร? มันเป็นวิกฤติ หรือโอกาส? มันมีวิธีวัดหรือไม่? แล้วใช้อะไรวัด? ในบทนี้คำถามเกี่ยวกับความผันผวนจะถูกเปิดเผยคำตอบออกมา ดังนั้น คุณจะได้เปรียบในการเทรด!

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • ใช้ความผันผวนในการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ
 • หาจุดที่มีความน่าจะเป็นว่าจะเกิดจุดกลับตัว
 • ตีความตลาดหมี ตลาดกระทิง
 • เรียนรู้ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความผันผวน
 • ระบุการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนในตลาด
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

25 พ.ค แนวรับและแนวต้าน

ในบทเรียนนี้เราจะแนะนำผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญที่เราได้ทดสอบมาบนกราฟหลายกราฟแล้วซึ่งได้ผล เราจะมาดูว่าแต่ละแบบนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วมันทำให้เกิดอะไรได้บ้างขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับราคาที่สำคัญของแต่ละ Time Frame และพัฒนาหลักการในการวิเคราะห์ตลาด

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
 • เข้าใจความสำคัญของแนวรับและแนวต้าน
 • รู้ว่าหลักการเบื้องหลังแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไร
 • สามารถระบุระดับราคาที่สำคัญในกราฟ
 • วิเคราะห์ว่าระดับราคาไหนที่มีความสำคัญกว่าจุดอื่น ๆ
เวลา
20:00 (กรุงเทพฯ)
วิทยากร
สมภพ จิตรตระกูล
ภาษา
ภาษาไทย

สำรองที่นั่งของท่านที่นี่

นโยบายคุกกี้: XM.COM มีการใช้คุกกี้ เมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เราถือว่าท่านได้ยอมรับในนโยบายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านที่ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้