Trên

1.000.000

khách hàng đến từ 196 quốc gia

Trên

150.000.000

giao dịch đã được thực hiện mà không hề có báo giá lại hay từ chối lệnh.

Trên

120

thành phố mà Lãnh đạo XM đã tới thăm và gặp gỡ khách hàng, đối tác.

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.