Phần mềm giao dịch trên iPad

XM MT4, Nhanh hơn và Tốt hơn.

Phát triển bởi Metaquotes dành riêng cho iPad

Tiếp cận với các thị trường tài chính toàn cầu


Hướng dẫn cài đặt XM iPad MT4

Bước 1

  • Mở App Store trên iPad của bạn hoặc tải ứng dụng tại đây.
  • Tìm Metatrader 4 trong App Store bằng cách nhập từ khóa metatrader 4 vào ô tìm kiếm
  • Nhấp vào biểu tượng Metatrader 4 để cài đặt phần mềm cho iPad của bạn.

Bước 2

  • Bây giờ bạn sẽ được nhắc chọn giữa Đăng nhập bằng tài khoản hiện có/Mở tài khoản demo,
  • Khi nhấp vào Đăng nhập bằng tài khoản hiện có/Mở tài khoản demo, một cửa sổ mới sẽ mở ra,
  • Nhập xm vào ô tìm kiếm
  • Nhấp vào biểu tượng XM.COM-Demo nếu bạn có tài khoản demo hoặc XM.COM-Real nếu bạn có tài khoản thực

Bước 3

  • Nhập đăng nhập và mật khẩu của bạn,
  • Bắt đầu giao dịch trên iPad của bạn

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.