MetaTrader 4 (MT4)

XM MT4, Nhanh hơn và Tốt hơn.

mt4 pc screenshot

Tiếp cận với các thị trường tài chính toàn cầu


Các tính năng chính của XM MT4

  • Cho phép EA, các chỉ báo sẵn có và tùy chỉnh
  • Giao dịch 1 chạm
  • Tin tức cập nhật
  • Đầy đủ các công cụ phân tích kỹ thuật với trên 50 chỉ báo và các công cụ đồ thị
  • Xử lý số lượng lệnh lớn
  • Thiết lập các chỉ báo tùy chỉnh và các chu kỳ thời gian khác nhau
  • Quản lý cơ sở dữ liệu lịch sử, xuất/nhập dữ liệu lịch sử
  • Đảm bảo lưu trữ đầy đủ và an toàn dữ liệu
  • Hệ thống thư điện tử nội bộ
  • Hướng dẫn sử dụng MetaTrader4 và Metaquotes Language 4

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.