Phần mềm giao dịch

PC / MAC

MT4 cho PC

Cho tất cả các máy tính chạy Windows

Chi tiết

MT4 cho Mac

Cho tất cả các máy tính MAC OS

Chi tiết

MT4 WebTrader

Tương thích Windows và Mac. Không cần tải về

Chi tiết

SMARTPHONES

MT4 cho iPhone

Có trên App Store

Chi tiết

MT4 cho Android

Có trên Google Play Store

Chi tiết

TABLET

MT4 cho iPad

Có trên App Store

Chi tiết

MT4 cho Tablet

Có trên Google Play Store

Chi tiết

Phần mềm giao dịch XM, Nhanh hơn và Tốt hơn.

Chính sách lưu thông tin người dùng: XM.COM sử dụng thông tin người dùng, và bằng việc tiếp tục sử dụng trang web này bạn đã đồng ý với chính sách này. Để biết thêm thông tin vui lòng xem Thông báo thông tin người dùng của chúng tôi.