post-image

XM věří, že každé dítě by mělo mít školní uniformu

Vloženo dne 13/10/2021 08:53 GMT

XM nedávno poskytla nové školní uniformy pro děti v uprchlickém centru Kofinou na Kypru. Osud uprchlíků se dotýká mnoha z nás, protože mnoho rodin je nuceno opustit své domovy, a to často z důvodů, které nemohou ovlivnit. Někteří z nich nalezli útočiště v uprchlickém centru Kofinou na Kypru. Kromě základní potřeby přístřeší a jídla však tito lidé potřebují najít smysl svého života a začít znovu budovat své zázemí. Pro mnoho dětí to znamená chodit do školy a připravovat se na [..]

post-image

XM přispívá asociaci MIASA na podporu duševních nemocí v Malajsii

Vloženo dne 22/09/2021 08:56 GMT

V rámci neustálého úsilí společnosti XM pomáhat lidem v nouzi po celém světě jsme nedávno přispěli Asociaci pro osvětu a podporu duševních nemocí (MIASA) v Malajsii. Charitativní organizace se sídlem v malajském státě poskytuje podporu lidem starajících se o své blízké a pečovatelům, a to prostřednictvím různých programů a podpůrných aktivit. MIASA byla poprvé založena v roce 2017 svou zakladatelkou, kterou je Puan Anita Abu Bakar. Ta se stala průkopnicí v utváření systému péče o duševní zdraví směrem k přístupu [..]

post-image

XM pomáhá Řecku při odstraňování následků lesních požárů

Vloženo dne 25/08/2021 13:45 GMT

XM přispěla na misi Červeného kříže v Řecku na pomoc lidem a zvířatům postiženými požáry, které v srpnu zpustošily některé části Řecka. Tisíce lidí byly nuceny opustit své domovy na pevnině i na některých ostrovech, protože ve všech koutech země zuřilo více než 500 požárů. Nejhorší vlna veder za poslední desítky let přispěla k obtížím a usnadnila šíření požárů, a proto mají hasiči problém udržet obydlené oblasti v bezpečí. Tým XM pro společenskou odpovědnost Kromě daru nedávno navštívil čtvrť Kolonos [..]

post-image

XM předává dar Červenému kříži na Kypru

Vloženo dne 02/08/2021 08:31 GMT

XM předala dar misi Červeného kříže na Kypru pod názvem Společnost kyperského červeného kříže (CRCS), a to v podobě částky určené na nákup speciálně upraveného minivanu a invalidního vozíku, který byl upravený pro bezpečnou přepravu pacientů. Poslání Červeného kříže se v průběhu let vyvíjelo. Původně byl založený s cílem poskytovat pomoc zraněným na bitevním poli, nyní má však širší cíl, a to předcházet lidskému utrpení a zmírňovat ho všude, kde se objeví, a to jak na místní i mezinárodní úrovni. [..]

post-image

XM podporuje nemocnici Thammasat University Hospital v boji proti Covid-19

Vloženo dne 19/07/2021 12:06 GMT

XM předala dar thajské nemocnici Thammasat University Hospital na podporu jejího úsilí o léčbu pacientů, kteří se nakazili koronavirem Covid-19. Covid-19 je největší globální krizí od druhé světové války a aktuálně probíhá obrovské úsilí s cílem omezit škody, které způsobuje. Mnoho nemocnic a zdravotnických středisek, včetně nemocnice Thammasat University Hospital, se potýká s rostoucím počtem pacientů, kteří potřebují lékařské ošetření. XM odpověděla na aktuální výzvu nemocnice Thammasat University Hospital k poskytnutí darů, které by pomohly financovat nákup dalšího zdravotnického vybavení [..]

post-image

XM podporuje poslání organizace Malala Fund v podobě vzdělání pro každou dívku

Vloženo dne 25/05/2021 09:56 GMT

XM předala dar charitativní organizaci Malala Fund, aby podpořila její snahu poskytnout dívkám na celém světě přístup ke vzdělání. Více než 130 milionů dívek po celém světě nemá šanci na získání vzdělání. Důvodů je více: chudoba, válka a dětská práce, společně s genderovou diskriminací a předčasnými sňatky. Činnost charitativní organizace Malala Fund se zaměřuje na zlepšení přístupu ke vzdělání na místní, národní a mezinárodní úrovni na celém světě. Jejím posláním je zajistit, aby co nejvíce dívek mělo přístup k 12 [..]

post-image

XM podpoří snahu organizace UNICEF při distribuci 2 miliard vakcín proti Covid-19

Vloženo dne 13/05/2021 09:21 GMT

XM předala dar organizaci UNICEF v rámci podpory jejího úsilí o dodání 2 miliard vakcín proti Covid-19 pro zdravotnické pracovníky a nejrizikovější lidi na planetě. Posláním organizace UNICEF je projekt dodávky ke konečným spotřebitelům, který zahrnuje nákup, přepravu a podání vakcín do nejvzdálenějších míst na světě. Covid-19 je největší globální krizí od druhé světové války a je zapotřebí mohutného úsilí pro omezení škod, které způsobuje. UNICEF žádá o dary při své misi s názvem POMOC PŘI TVORBĚ HISTORIE. Investovala do [..]

post-image

XM předává dar Malajské národní rakovinové společnosti

Vloženo dne 06/05/2021 12:03 GMT

V rámci neutuchajícího úsilí společnosti XM v podobě pomoci lidem v nouzi na celém světě jsme nedávno předali dar Malajské národní rakovinové společnosti (NCSM). Charita poskytuje holistické služby, které souvisejí s léčbou pacientů s rakovinou, pečovateli a širokou veřejností, včetně vyšetření rakoviny a zdraví, nukleární medicíny, dětského domova a specializovaných klinik, které se zaměřují na wellness a odvykání kouření. Dary pomohou této charitativní organizaci pozitivně ovlivňovat životy pacientů s rakovinou díky řešení problematiky bydlení, zdraví, vzdělávání, a dalších problémů, které [..]

post-image

XM předává dar indonéskému projektu Siap Siaga

Vloženo dne 02/04/2021 08:46 GMT

25. února 2021 předala XM dar pro indonéský charitativní projekt Siap Siaga v podobě potravin, lékařských a hygienických potřeb pro oběti nedávného zemětřesení, které zasáhlo region. Siap Siaga je projekt indonéské neziskové organizace Dompet Dhuafa, která lidem v nouzi poskytuje úlevu. Náš dar měl za účel distribuci hygienických sad pro oběti zemětřesení. Jsme i nadále odhodláni podporovat ty méně šťastné po celém světě a vytvářet pro ně rovné příležitosti. V rámci sociální odpovědnosti v blízké budoucnosti uskutečníme mnohem více iniciativ, [..]

post-image

XM podporuje organizaci Go with the Flow

Vloženo dne 29/03/2021 11:48 GMT

S potěšením oznamujeme úspěšné pokračování naší každoroční podpory a kooperace s charitativní organizací Go with the Flow, která se zaměřuje na hygienické problémy těch méně šťastných dívek v Ugandě. Dívky v sirotčinci Monde na ugandském venkově vynechaly několik dní ve škole, protože nemají přístup k hygienickým potřebám. Místo toho využívají hadry nebo listy, které jsou vysoce nehygienické, nepohodlné a trapné, a je tedy téměř nemožné chodit do školy a účastnit se důležitých činností v jejich životech. Na začátku února 2021 [..]

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na rizika: Váš kapitál je ohrožený. Pákové produkty nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Seznámení s riziky.