post-image

XM a ActionAid pomáhají dětem v nouzi

Vloženo dne 4. 7. 2022 08:00 GMT

XM a ActionAid od roku 2017 podpořili 40 dětí v nouzi, jejich rodiny a komunity v Bangladéši, Sierra Leone a Zambii. Díky dětskému sponzoringu jsme rodinám poskytli potravinové balíčky po velkém suchu, postavili jsme nové přístřeší s cílem podpořit práva dívek na vzdělání, a zorganizovali jsme zemědělská školení, abychom podpořili boj proti chudobě a podvýživě. XM má za cíl změnit svět k lepšímu prostřednictvím svých iniciativ v oblasti společenské odpovědnosti. Jsme hrdí na to, že podporujeme charitativní organizace, které pomáhají [..]

post-image

XM v Egyptě předává dar pro Haya Karima

Vloženo dne 27. 6. 2022 08:03 GMT

Naše firemní úsilí o zlepšení společnosti všemi možnými způsoby a o podporu potřebných komunit v mnoha částech světa nepolevuje. Naší aktuální snahou byla podpora ušlechtilé iniciativy egyptské organizace Haya Karima, které XM věnovala finanční prostředky na podporu udržitelného rozvoje chudých egyptských komunit, které potřebují naléhavou pomoc. Věříme, že charitativní dar od XM přispěje k výrazné změně života mnoha lidí, kteří si zaslouží důstojný život a lepší budoucnost. Informace o Haya Karima Posláním egyptské organizace Haya Karima, která byla založena v [..]

post-image

XM předává dar organizaci Hope for Children

Vloženo dne 10. 6. 2022 09:31 GMT

V rámci svého trvalého úsilí při podpoře humanitárních akcí věnovala XM charitativní dar organizaci Hope for Children. XM věnovala peníze charitativní organizaci Hope for Children se sídlem v Nikósii, předala jí také zbrusu nový kancelářský nábytek potřebný v její nově otevřené kanceláři v Limassolu. Informace o Hope for Children Kyperské centrum Hope for Childrenje mezinárodní nezávislá humanitární instituce, jejíž činnost se řídí standardy stanovenými Úmluvou OSN o právech dítěte a právem Evropské unie. Věnuje se humanitárním projektům na ochranu práv [..]

post-image

XM a 6 let charitativní činnosti v Ugandě

Vloženo dne 6. 6. 2022 06:39 GMT

Od roku 2017, kdy XM spustila první humanitární akce na pomoc ugandským dětem v nouzi, následovala řada charitativních akcí. Každá z nich byla určena k vytvoření lepší budoucnosti pro ty, kteří neměli tolik štěstí. Nedávno jsme měli příležitost přivítat v sídle XM na Kypru otce Antoniosa Mutyabu, což je skutečně inspirativní kněz z ugandského okresu Wakiso, abychom oslavili naši přínosnou spolupráci a naplánovali další společnou charitativní aktivitu. Po naší první společné akci s otcem Antoniem v roce 2017 následovalo mnoho [..]

post-image

XM přispívá neziskovce Human Initiative

Vloženo dne 1. 6. 2022 14:06 GMT

Ve spolupráci s indonéskou neziskovou organizací Human Initiative věnovala XM letos v březnu charitativní dar na podporu komunit postižených katastrofální erupcí sopky Semeru. Semeru, která je jednou z nejaktivnějších sopek na východní Jávě v Indonésii, zabila během mohutné erupce v prosinci 2021 mnoho lidí a donutila tisíce obyvatel opustit oblast. Od té doby pokračuje záchranný projekt a humanitární akce místní neziskové organizace Human Initiative na pomoc pozůstalým a jejich rodinám. Jako projev solidarity se všemi lidmi postiženými přírodní katastrofou a [..]

post-image

XM pomáhá organizaci Childhope Philippines

Vloženo dne 26. 5. 2022 12:43 GMT

XM podpořila charitativním darem filipínskou nevládní organizaci Childhope s cílem přispět k její humanitární misi. Na Filipínách žijí na ulici statisíce dětí, mnohé z nich jsou opuštěné a žijí v krajní chudobě v metropoli Manile. XM se neustále snaží chránit práva dětí a měnit kvalitu života mladistvých, jejichž jediným zdrojem obživy je ulice, a proto věnovala společnosti Childhope peníze na pomoc při distribuci hygienických balíčků, potravin, léků a dalších potřebných věcí potřebným. Míra chudoby rychle dosahuje závratných čísel a zanedbávání [..]

post-image

XM a dar Kyperské společnosti pro autismus

Vloženo dne 23. 5. 2022 11:58 GMT

XM letos na jaře věnovala charitativní příspěvek na podporu celosvětově rostoucích charitativních kampaní na podporu více než 75 milionů lidí postižených poruchou autistického spektra. Jako výraz solidarity věnovala XM peněžní dar Kyperské společnosti pro autismus, jejímž posláním je změnit život mladých lidí s autismem, jejichž sociální, komunikační a učební dovednosti se mohou výrazně zlepšovat při včasné intervenci. Mimo to XM 2. dubna nasvítila své sídlo modrou barvou, a to na počest mezinárodního Světového dne povědomí o autismu, který je věnovaný [..]

post-image

XM podpoří thajskou nadaci The Mirror Foundation

Vloženo dne 20. 5. 2022 12:25 GMT

XM se i nadále neúnavně snaží přispívat k životu těch, kteří to zoufale potřebují. V důsledku pandemie potřebují jednotlivci a komunity žijící na okraji společnosti mnohem větší podporu než dříve. V březnu se tak spojili zaměstnanci XM a dali si za cíl pomoct tam, kde je to potřeba, a společně s thajskou nevládní organizací The Mirror Foundation darovali zoufalým lidem oblečení a základní potřeby. Nejjednodušší projevy lidskosti mohou přinést ohromnou hodnotu. Tam, kde je úcta a soucit s méně šťastnými, [..]

post-image

XM pomáhá darem v marockých komunitách

Vloženo dne 16. 5. 2022 09:22 GMT

XM věnovala finanční prostředky na podporu marocké neziskové organizace High Atlas Foundation, která se věnuje humanitární činnosti. XM je v čele místních nebo globálních iniciativ, které slouží individuálnímu a společenskému blahu, a proto její aktivity v oblasti společenské odpovědnosti probíhají neustále a bez ohledu na to, ve které části světa můžeme pomoci. Z tohoto důvodu jsme také předali jeden z našich posledních darů, a dokázali naši solidaritu s marockou nadací High Atlas Foundation (HAF), jejímž posláním je podnikat kroky ve [..]

post-image

XM pomáhá s MyCARE obětem povodní v Malajsii

Vloženo dne 22. 3. 2022 09:19 GMT

XM nedávno navázala spolupráci s organizací MyCARE při realizaci projektu na podporu obětem katastrof v Malajsii, který měl pomoci obětem povodní, jež postihly rozsáhlé oblasti v zemi v roce 2021. MyCARE je nezisková charitativní organizace oceněná Hospodářskou a sociální radou OSN, která neúnavně pracuje na podpoře rodinám, které byly nejvíce postiženy ničivou katastrofou. Záplavy způsobily ztráty na životech, škody na majetku, zničení úrody, ztráty na hospodářských zvířatech a zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemocí přenášených vodou. Získané prostředky jsme rozdělili [..]

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.