DKI prohlášení – (RIG.N)

Sdělení klíčových informací

Účel "Sdělení klíčových informací" (KID): Tento KID poskytuje klíčové informace o investičním produktu, popsaném v následující sekci. Toto není marketingový materiál. Tyto informace vyžadují právní předpisy, které Vám pomohou porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám z tohoto produktu, a pomáhat s jeho porovnáním s jinými produkty.

Product - Contract for Differences (CFD) na transocean

Tento produkt lze obchodovat jako "Over The Counter" (OTC).

PRIIP údaje:

 • Název: Trading Point of Financial Instruments Ltd ("Společnost")
 • Web:xm.com
 • Telefonní číslo pro další informace: +357 25029933
 • Úřad pro dohled: Kyperská komise pro cenné papíry a burzu ("CySec")

Toto Sdělení klíčových informací bylo aktualizováno dne 04.01.2021.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může ho být obtížné pochopit.

Co je tento produkt?

 • Typ

  Tento produkt je finanční instrument z následující kategorie: CFD na stocks.

 • Cíle

  Tento produkt vytváří pákovou expozici pohybu hodnoty podkladového aktiva (tj. transocean stocks).
  Jeho návratnost je ovlivněna především cenou a volatilitou podkladového aktiva, měřítkem pákového efektu, použitého investorem, a souvisejícími náklady na obchod. Cena podkladového aktiva je ovlivněna poptávkou a nabídkou, což je způsobeno různými faktory, jako jsou důležité politické události (např. volby, referenda atd.), oznámení centrální banky, ekonomický a geopolitický vývoj a chování investorů.
  Tento produkt NEMÁ minimální dobu držení.

 • Určený retailový investor

  Obchodování tohoto produktu nebude vhodné pro všechny. Tento produkt by běžně používaly osoby, které obecně chtějí získat krátkodobé expozice vůči finančním instrumentům/trhům; využívají (obchodují s) peníze, které si mohou dovolit ztratit; mít diverzifikované portfolio investic a úspor; mají vysokou toleranci rizika; a pochopit dopad na rizika, spojená s obchodováním marže.

 • Podmínka

  Tento produkt nemá žádnou maturitu nebo datum ukončení.

Jaká jsou rizika a co mohu získat zpět?

Indikátor přehledu rizika (SRI):

SRI je vodítkem k úrovni rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt způsobí ztráty z důvodu pohybu na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizika.

Je možné, že ztratíte veškerou Vaši investici, pokud nestanovíte omezení finanční ztráty, vyplývající z Vaší investice (‘Stop Loss’). Investice může být navíc ztracena, pokud společnost není schopna vyplácet. Můžete však využít systém ochrany spotřebitele (viz část "co se stane, když Vás nemůžeme vyplatit"). Je možné, že budou k Vaší počáteční investici požadované další investice, aby se zabránilo zastavení Vašich otevřených pozic.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Nízké riziko Vysoké riziko

Tento produkt je vysoce likvidní a společnost nepředepisuje dobu držení pro jakoukoliv pozici, ať už jde o nákupní nebo prodejní pozici. Klienti mohou svobodně otevřít/uzavřít obchod kdykoliv, kdy se domnívají, že je nejvhodnější vzhledem k faktu, že jsou trhy otevřené.

Scénáře výkonnosti

Budoucí vývoj na trzích nelze přesně předpovídat. Scénáře, uvedené v tabulce 2, pouze naznačují některé z možných výsledků na základě nedávných výnosů. Skutečné výnosy by mohly být nižší.

Výkonnost se může lišit v závislosti na tom, jak se vyvíjí trhy a jak dlouho držíte CFD. Stresový scénář ilustruje extrémně nepříznivý vývoj na základě historických údajů. Maximální ztráta by byla ztráta celé investice. Ve výsledcích výkonnosti nejsou zahrnuty všechny náklady na produkt a nezohledňují ani náklady na zdanění osob.

Předpoklady, použité v analýze výkonnosti, jsou popsané níže:

CFD na transocean

Tabulka 1
Investice
€1 000
Doba držení
1 Day
Pomyslná hodnota obchodu
€5 000
Páka
5
Požadavek na marži
€1 000
Použitá marže
€1 000
Klient plně využívá dostupných marží na obchodní platformě

Scénáře

Tabulka 2
Scénář dlouhé výkonnosti
Příznivý
Zůstatek €1 207,94
Návratnost + 21%
Zisk / Ztráta + €207,94
Mírný
Zůstatek €953,18
Návratnost - 5%
Zisk / Ztráta - €46,82
Nepříznivý
Zůstatek €670,28
Návratnost - 33%
Zisk / Ztráta - €329,72
Stresový
Zůstatek €709,57
Návratnost - 29%
Zisk / Ztráta - €290,43
Scénář krátké výkonnosti
Příznivý
Zůstatek €1 272,79
Návratnost + 27%
Zisk / Ztráta + €272,79
Mírný
Zůstatek €962,05
Návratnost - 4%
Zisk / Ztráta - €37,95
Nepříznivý
Zůstatek €673,68
Návratnost - 33%
Zisk / Ztráta - €326,32
Stresový
Zůstatek €661,48
Návratnost - 34%
Zisk / Ztráta - €338,52
Výše uvedené scénáře byly vypočteny metodou, kterou poskytla ESMA.

Co se stane, když Vás Trading Point of Financial Instruments Ltd nemůže vyplatit?

Veškeré klientské peníze, které společnost drží, jsou vedeny na oddělených bankovních účtech, oddělených od vlastních zdrojů společnosti, a jsou zajištěny u vysoce kvalifikovaných úvěrových institucí v Evropě. Společnost denně provádí interní a externí odsouhlasení podle požadavků CySEC a předepisuje pro společnost pravidla MiFID II, aby zajistila, že bude udržovat přiměřené částky na svých klientských peněžních účtech, aby pokryla všechny klientské vklady.

V nepravděpodobném případě, kdy Vám společnost nebude schopna vyplatit vklady, může klient kontaktovat Fond odškodnění investorů ("ICF"). ICF je statutární fond Kypru a poslední instance pro klienty kyperských investičních firem ("CIF"). To znamená, že ICF může zaplatit náhradu až do výše 20 000 EUR za oprávněného klienta, pokud společnost nemůže plnit své finanční závazky. Aktuální míra kompenzace, kterou ICF vyplatí, bude založena na Vašem nároku. ICF je nezávislým subjektem, založeným podle Zákona o investičních službách a aktivitách regulovaných trhů z roku 2007, jehož je společnost součástí, neboť je autorizovaná a regulovaná podle CySEC (číslo licence: 120/10).

Jaké jsou náklady?

Tato tabulka zobrazuje odlišné typy kategorií nákladů
Cash a Futures Jednorázové vstupní nebo výstupní náklady
Provize Nevztahuje se
Spread Rozdíl mezi kupní cenou a prodejní cenou se nazývá spread. Tyto náklady jsou realizované pokaždé, když otevřete a uzavřete obchod. Informace o spreadech naleznete na Webu společnosti
Pouze Cash Probíhající náklady
Denní náklady na držení (Swapy) Poplatek je zúčtovaný na Váš účet za každou noc, kdy je Vaše pozice držena. To znamená, že čím déle držíte pozici, tím více to stojí. Informace o swapu naleznete na Webu společnosti

Jak dlouho ji mohu držet a mohu vybrat své peníze dříve?

Obchodování produktů CFD představuje významné riziko s častými pohyby trhu a cenovými změnami. Klienti mohou svobodně otevřít / uzavřít obchod vždy, když se domnívají, že jim to nejlépe vyhovuje, protože trhy jsou otevřené. Společnost nepředepisuje dobu držení na žádnou pozici, ať jde o nákupní nebo prodejní pozici. Klient se může rozhodnout nastavit ‘Stop Loss’ nebo ‘Take Profit’ na svůj obchod pro minimalizaci rizika velkých neočekávaných pohybů.

Klienti si mohou vybrat svůj zůstatek vždy, když se tak rozhodnou, pokud na svém obchodním účtu nemají otevřené pozice. V případě, že existují otevřené pozice, může klient vybrat jakoukoliv částku, která přesahuje marži požadovanou pro daný obchod, tj. jejich "volnou marži". Všechny žádosti o výběr lze podat na webové stránce společnosti v sekci "Členská sekce".

Jak si mohu stěžovat?

 • Kroky pro podání stížnosti: Klienti, kteří chtějí podat stížnost, tak musí učinit odesláním příslušného formuláře stížnosti na níže uvedenou adresu, spolu s příslušnými informacemi.
 • E-mail: complaints@xm.com

Formulář stížnosti naleznete v sekci "Členská sekce" na webové stránce společnosti.

Ostatní důležité informace

Pro společnost je právní povinností, poskytovat svým klientům následující dokumenty a zásady:

Cookies využíváme, abychom vám nabídli tu nejlepší zkušenost s naší webovou stránkou. Přečtěte si další informace nebo si změňte vaše nastavení cookies.

Upozornění na rizika: Váš kapitál je ohrožený. Pákové produkty nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Seznámení s riziky.