XM pomáhá trpícím komunitám v Egyptě

Vloženo dne 22. 9. 2022 07:20 GMT. Čtěte více CSR

Před časem jsme již podruhé přispěli charitativní organizaci Haya Karima v egyptské Káhiře, a podpořili tak její úsilí o zmírnění chudoby v místních komunitách.

Egypt v posledních letech prošel mnoha hospodářskými problémy a komunity se z nich stále nevzpamatovaly. Haya Karima se zaměřuje na pomoc lidem při obnově a vedení důstojného života. Charita se snaží pomáhat lidem v nouzi a nabízí jim přístup ke zdrojům, které jim umožní postarat se o sebe a své rodiny.

I nadále chceme přispět k cíli charity, kterým je boj proti chudobě v Egyptě. Naše podpora tak bude trvalého charakteru, budeme podporovat komunity žijící na venkově, v chudinských čtvrtích i ve městech. Naším plánem je vybudovat si s organizací Haya Karima dlouhodobý vztah a podporovat její úsilí o poskytování pomoci egyptským komunitám v nouzi i v dalších letech.

Pokud chcete přispět na podporu místních komunit v Egyptě, které se ocitly v nouzi, a získat další informace o této iniciativě, navštivte organizaci Haya Karima a její web.