XM v Egyptě předává dar pro Haya Karima

Vloženo dne 27. 6. 2022 08:03 GMT. Čtěte více CSR

Naše firemní úsilí o zlepšení společnosti všemi možnými způsoby a o podporu potřebných komunit v mnoha částech světa nepolevuje.

Naší aktuální snahou byla podpora ušlechtilé iniciativy egyptské organizace Haya Karima, které XM věnovala finanční prostředky na podporu udržitelného rozvoje chudých egyptských komunit, které potřebují naléhavou pomoc.

Věříme, že charitativní dar od XM přispěje k výrazné změně života mnoha lidí, kteří si zaslouží důstojný život a lepší budoucnost.

Informace o Haya Karima

Posláním egyptské organizace Haya Karima, která byla založena v roce 2019 a věnuje se humanitární činnosti, je zmírňovat každodenní příkoří komunit, které potřebují sociální a zdravotní pomoc, včetně chudých občanů žijících ve slumech městských oblastí.