XM pomáhá osiřelým dívkám v Ugandě

Vloženo dne 22. 7. 2020 07:58 GMT. Čtěte více CSR

V červenci 2020 XM obnovila svou každoroční podporu a spolupráci s charitativní organizací Go with the Flow v rámci mise, zaměřené na řešení problémů s hygienou a problémy dívek v Ugandě, které něměly v životě takové štěstí, s cílem umožnit jim normální životy, které si bezpochyby zaslouží.

V dětském domově Monde ve venkovské části Ugandy vynechají mladé dívky každý měsíc několik školních dnů, protože nemají přístup k hygienickým výrobkům. Místo nich používají hadry nebo listy, které jsou nehygienické a nepohodlné, a pro dívky především trapné. To jim často znemožní návštěvu školy a účast při dalších důležitých aktivitách.

Díky našemu dlouhodobému vztahu s našimi přáteli v Ugandě, a především v souladu s naším závazkem vytváření rovných příležitostí pro všechny, jsme se rozhodli pomoci organizaci Go with the Flow a dodali jsme přes 500 mladým dívkám v sirotčinci Monde nové spodní prádlo a hygienické výrobku na celý rok, aby tak mohli každý den pokračovat ve školní docházce a dalších denních činnostech.