XM spojuje své síly s organizací Aldeas Infantiles na podporu péče o děti

Vloženo dne 31. 1. 2020 08:01 GMT. Čtěte více CSR

6. prosince 2019 XM dokončila jednu ze svých nedávných úspěšných charitativních akcí, tentokrát v peruánském hlavním městě Limě, kde spojila své síly s místní neziskovou organizací Aldeas Infantiles SOS.

Začalo to jako iniciativa pro podporu společnosti v důležitosti péče o děti, vzdělání a lidská práva již od brzkého věku. Členové našeho latinskoamerického týmu strávili den v prostorách organizace Aldeas Infantiles SOS, aby přispěla charitativními dary k podpoře vznešeného poslání této organizace.

Našich devět oddaných zaměstnanců, jejichž vize na ochranu práv dětí jde ruku v ruce s charitativní snahou organizace Aldeas Infantiles SOS, darovalo této organizaci jménem společnosti XM zásoby trvanlivých potravin, aby těmto dětem pomohla vypořádat se s jejich neprivilegovanou situací.

Během této charitativní události, kde členové týmu XM využili příležitost sdílet kvalitní čas s místními dětmi a jejich odhodlanými pečovateli, byla prodiskutovaná další spolupráce pro budoucí akce společnosti XM a organizace Aldeas Infantiles SOS.

S přesvědčením, že každý dar a každý okamžik strávený vznešenou věcí stojí za to, zůstáváme oddáni našim humanitárním činnostem po celém světě, které slouží pro dobro všech, kteří si zaslouží lepší kvalitu života a stejná sociální práva.