XM získává stříbrnou cenu od Cyprus HR Awards 2020

Vloženo dne 13/04/2021 09:59 GMT. Čtěte více Novinky o společnosti

S hrdostí oznamujeme, že v pondělí 8. března 2021 nám Cyprus HR Awards 2020 udělily stříbrnou cenu v kategorii HR akční plán pro běžnou činnost během Covidu-19 za neobvyklý rok 2020, jako uznání našich inovativních HR postupů během pandemie.

Od března 2020 jsme úspěšně zorganizovali rychlou a sladěnou reakci napříč všemi našimi odděleními a týmy ve všech městech a zemích, ve kterých působíme, s cílem zajistit bezpečnost našich zaměstnanců a úspěšné pokračování našich obchodních operací. Již více než 1 rok pracují lidé ve společnosti XM bezpečně z domova, zatímco se podílejí na chodu a užívají si úspěchu v podobě růstu naší skupiny.

Naše HR postupy jsme úspěšně upravili tak, aby podporovaly práci z domova. K těmto novým okolnostem jsme přistoupili jako k napínavému novému projektu a úspěšně jsme uvedli do praxe náš HR akční plán pro Covid-19, který zahrnoval následující kroky:

  • Implementace a monitoring opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví
  • Nastavení infrastruktury pro práci z domova
  • Zapojení do pravidelné formální a neformální komunikace
  • Zavedení náboru, výběru a zapojení zaměstnanců na dálku
  • Nabídka dalších možností pro e-learning
  • Udržování vysokého týmového ducha díky podpoře zaměstnanců a úpravě odměn a benefitů
  • Cyprus HR Awards 2020 uspořádala organizace BOUSSIAS Cyprus za účelem zvýšení povědomí o všech inovativních akcích a postupech, které kyperské organizace uplatňují při řešení výzev během pandemie Covid-19.

    Jménem všech v XM chceme poděkovat Cyprus HR Awards 2020 za jejich uznání i za ocenění stříbrnou cenou v kategorii HR akční plán pro běžnou činnost během Covidu-19 za neobvyklý rok 2020.