Σημαντική ειδοποίηση — Αργίες Απριλίου

Αναρτήθηκε στις 31/03/2022 12:39 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των αργιών του Καθολικού και του Ορθόδοξου Πάσχα και άλλων επίσημων αργιών του Απριλίου, θα επηρεαστεί το ωράριο συναλλαγών διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων κατά το διάστημα μεταξύ 05-25 Απριλίου 2022.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να δείτε ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα επηρεαστούν και πώς:

Χρηματοοικονομικό μέσο 05/04 06/04
HK50Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο

Χρηματοοικονομικό μέσο 13/04 14/04 15/04 18/04 19/04
COFFE-JUL22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
CORN-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COTTO-JUL22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 14:35 Κανονικό ωράριο
COCOA-JUL22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 14:35 Κανονικό ωράριο
SUGAR-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 14:35 Κανονικό ωράριο
WHEAT-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
WHEAT-JUL22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
HGCOP-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
HGCOP-JUL22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SBEAN-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OIL-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OILMn-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
BRENT-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GSOIL-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
NGAS-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
AUS200Cash Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 16:55 Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
EU50Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
EU50-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
FRA40Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
FRA40-MAY22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
GER40Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
GER40-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
HK50Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
IT40Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
JP225Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
JP225-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
NETH25Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
SPAIN35Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
SWI20Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
SWI20-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
UK100Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
UK100-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
US500Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US500-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
USDX-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GOLD Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PALL-JUN22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PLAT-JUL22 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SILVER Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Αυστριακές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Βελγικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Βραζιλιάνικες μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Καναδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Φινλανδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Γαλλικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Γερμανικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ελληνικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ιταλικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ολλανδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Νορβηγικές μετοχές Κλείσιμο νωρίτερα 13:55 Κλειστά Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Πορτογαλικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ισπανικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Ελβετικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Σουηδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 13:50 Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Μετοχές Ηνωμένου Βασιλείου Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο
Μετοχές ΗΠΑ Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Ρωσικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο

Χρηματοοικονομικό μέσο 22/04 25/04 26/04
AUS200Cash Κανονικό ωράριο Άνοιγμα αργότερα 10:15 Κανονικό ωράριο
Ελληνικές μετοχές Κλειστά Κλειστά Κανονικό ωράριο

Σημειώστε ότι οι ώρες είναι GMT +3.