Δωρεά για τα παιδιά στο Κάιρο

Αναρτήθηκε στις 11/9/2023 09:37 GMT. Περισσότερα CSR

Τον Ιούλιο που πέρασε, πραγματοποιήσαμε μια δωρεά προς τον φιλανθρωπικό οργανισμό Haya Karima στην Αίγυπτο. Αποστολή του οργανισμού είναι κάθε παιδί στο Κάιρο να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να μην τη στερούνται παιδιά που είναι ορφανά ή που προέρχονται από οικογένειες με οικονομικές δυσχέρειες.

Το έργο του Haya Karima περιλαμβάνει την οικοδόμηση και την ενίσχυση σχολείων και παιδικών σταθμών, τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα μέσα, την πρόσληψη εκπαιδευτικών και τη δημιουργία τάξεων εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης. Μέσα από αυτές τις δράσεις καθιστά την ποιοτική εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά.

Για τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ένας συνεχής αγώνας. Πέρα από τους οικονομικούς περιορισμούς, αντιμετωπίζουν έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, μαθησιακά κενά και άλλες προκλήσεις. Αυτές οι δυσκολίες περιορίζουν τις ευκαιρίες τους με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται σε έναν κύκλο ανέχειας. Η συνεισφορά μας είχε σκοπό την ενίσχυση του έργου του οργανισμού για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα πιο φωτεινό μέλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η κρατικά υποστηριζόμενη πρωτοβουλία Haya Karima εστιάζει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στις δοκιμαζόμενες αγροτικές περιοχές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα του οργανισμού στον ιστότοπό του ή να κάνετε αν θέλετε μια δωρεά για να ενισχύσετε το έργο του, εδώ.