Ποια είναι τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αποστείλω ώστε να γίνω πελάτης σας;

  • Προκειμένου να γίνετε πελάτης μας θα πρέπει να μας αποστείλετε έγχρωμο αντίγραφο του εν ισχύ διαβατηρίου σας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης που να έχει εκδοθεί από τις κρατικές αρχές (π.χ. άδεια οδήγησης, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κ.λπ.). Το έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να εμφανίζει το ονοματεπώνυμό σας, ημερομηνία έκδοσης ή λήξης, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησής σας ή τον αριθμό του φορολογικού μητρώου σας (ΑΦΜ) και την υπογραφή σας.
  • Πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφελείας (π.χ. λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεφώνου, παροχής διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 6 μηνών που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε κάποια ερώτηση που δεν βρίσκεται απαντημένη στο Κέντρο Βοήθειας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.