Τι είναι συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης;

Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), το ονομαζόμενο futures, είναι μια σύμβαση για την αγορά (τοποθέτηση long) ή την πώληση (τοποθέτηση short) ενός χρηματοπιστωτικού μέσου συναλλαγών, δηλ. ενός χρηματοοικονομικού ή πραγματικού περιουσιακού στοιχείου, σε προκαθορισμένη τιμή και συγκεκριμένο χρόνο στο μέλλον.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής· έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης. Κατά την ημερομηνία λήξης, οι οποιεσδήποτε θέσεις στο συμβόλαιο πρέπει να κλείσουν· όποιος επιθυμεί να διατηρήσει μια θέση στο υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο θα πρέπει να ανοίξει θέση στο επόμενο διαθέσιμο συμβόλαιο.

Αυτό ονομάζεται μετακύλιση.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε κάποια ερώτηση που δεν βρίσκεται απαντημένη στο Κέντρο Βοήθειας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.