Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης και των τρεχουσών τιμών;

Οι τρέχουσες τιμές (όψεως, spot) είναι οι τιμές που επικρατούν στην αγορά την τρέχουσα στιγμή και που ισχύουν για την άμεση αγορά και πώληση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου.

Αντιθέτως, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μεταθέτουν την πληρωμή και την παράδοση σε προκαθορισμένες μελλοντικές ημερομηνίες, επιτρέποντάς σας να κερδοσκοπείτε επί της τιμής στην οποία θα τελεί υπό διαπραγμάτευση ένα χρηματοπιστωτικό μέσο στο μέλλον.

Εκτός από σκοπούς κερδοσκοπίας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρησιμοποιούνται επίσης και για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε κάποια ερώτηση που δεν βρίσκεται απαντημένη στο Κέντρο Βοήθειας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.