Είναι τα χρήματα μου ασφαλή;

Η XM λειτουργεί υπό την Trading Point of Financial Instruments Ltd, η οποία εγγυάται την ασφάλεια και ακεραιότητα των χρημάτων σας καθώς υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID που διέπει τις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων. Αναλυτικότερα, τα μέτρα που εφαρμόζει η XM είναι τα παρακάτω:

  • Διαχωρισμός των κεφαλαίων των πελατών

Τα κεφάλαια των πελατών μας μεταφέρονται σε ανεξάρτητο τραπεζικό λογαριασμό πελατών που διατηρεί η εταιρεία μας. Τα κεφάλαια αυτά δεν εμπεριέχονται ούτε συμψηφίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας μας και ούτε μπορούν να διεκδικηθούν από οποιονδήποτε πιστωτή ακόμα και στην απίθανη περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας μας.

  • Τραπεζικοί λογαριασμοί

Διατηρούμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορούν την εταιρεία και τους πελάτες μας σε πολύ αξιόπιστα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα.

  • Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ICF)

Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών διασφαλίζει την αποζημίωση όλων των πελατών μας στην απίθανη περίπτωση όπου η εταιρεία μας χρεοκοπήσει ή για οποιονδήποτε λόγο αναστείλει την λειτουργία της. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης εξαρτάται από το ισχύον επίπεδο των απαιτήσεων των πελατών.

  • Εποπτεία από τη ρυθμιστική αρχή

Ως εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί αυστηρούς κανονισμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η μηνιαία υποβολή του οικονομικού απολογισμού της εταιρείας μας στην κύρια εποπτική μας αρχή, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να διατηρούμε επαρκή ρευστά κεφάλαια για την κάλυψη των καταθέσεων των πελατών μας, για πιθανές διακυμάνσεις στις τοποθετήσεις της εταιρείας μας στις χρηματαγορές καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες εκκρεμείς δαπάνες. Η εποπτική μας αρχή ενημερώνεται για τυχόν ελλείψεις μέσω μιας λεπτομερούς λογιστικής αναφοράς που υποβάλλεται από έναν ανεξάρτητο εσωτερικό οικονομικό ελεγκτή κάθε έτος.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε κάποια ερώτηση που δεν βρίσκεται απαντημένη στο Κέντρο Βοήθειας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.