Θα πρέπει να πληρώσω φόρο για τα παράγωγα επί αμερικανικών μετοχών;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδόθηκαν από τη Φορολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ («IRS») στην Ενότητα 871(m) του φορολογικού κώδικα των ΗΠΑ, όλοι οι μη κάτοικοι των ΗΠΑ που είναι κάτοχοι παραγώγων επί αμερικανικών μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των CFD) απαιτείται να φορολογούνται για το μερισματικό εισόδημα που προέρχεται από τη διαπραγμάτευση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες από τον ιστότοπο του IRS, πατήστε εδώ.

1) Τι χρειάζεται να κάνω;

Αν θέλετε να συνεχίσετε ή να ξεκινήσετε να πραγματοποιείτε συναλλαγές στα χρηματοοικονομικά μέσα του πεδίου εφαρμογής των κανονισμών από οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας, συμπληρώστε το έντυπο W-8BEN που θα βρείτε στην Περιοχή Μελών.

  • Από τη γραμμή μενού της Περιοχής Μελών, πατήστε στην καρτέλα «Λογαριασμός».
  • Από την καρτέλα Προφίλ, πατήστε στην επιλογή «Ειδοποιήσεις».
  • Πατήστε στην επιλογή «Έντυπο W-8BEN».
  • Συμπληρώστε το έντυπο και υπογράψτε το ηλεκτρονικά.

2) Ποια προϊόντα επηρεάζονται;

Η παρακράτηση φόρου ισχύει για τα CFD σε μετοχές εταιρειών που έχουν συσταθεί στις ΗΠΑ και σε δείκτες που δεν πληρούν τα κριτήρια της σχετικής παραγράφου, οι οποίοι περιλαμβάνουν μετοχές των ΗΠΑ. Προβλέπεται ωστόσο εξαίρεση για τα CFD σε δείκτες που πληρούν τα κριτήρια, όπως οι (ενδεικτικά):

  • Dow Jones Industrial Average
  • S&P 500
  • NASDAQ 100
  • Russell 2000

3) Για ποιες θέσεις ισχύει αυτό;

Οι κανονισμοί ισχύουν για θέσεις long (αγοράς) σε χρηματοοικονομικά μέσα εντός του πεδίου εφαρμογής, οι οποίες ανοίχτηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 (και εξακολουθούν να διατηρούνται ανοιχτές κατά την έναρξη της ισχύος των κανονισμών), καθώς και για οποιεσδήποτε νέες θέσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα εντός του πεδίου εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2022 και στο εξής. Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οποιεσδήποτε μετοχές εισηγμένες στις ΗΠΑ.

4) Τι είναι η Ενότητα 871(m);

Το IRS εξέδωσε κανονισμούς στην ενότητα 871(m) οι οποίοι διασφαλίζουν ότι οι μη κάτοικοι των ΗΠΑ που είναι κάτοχοι παραγώγων επί αμερικανικών μετοχών φορολογούνται για το εισόδημα από μερίσματα με τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται οι μη κάτοικοι των ΗΠΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι των υποκείμενων μετοχών. Οι μερισματικές αναπροσαρμογές από παράγωγα επί αμερικανικών μετοχών είναι «πληρωμές ισοδύναμες με μερίσματα» και ως εκ τούτου θεωρούνται εισόδημα προερχόμενο από τις ΗΠΑ. Αντιστοίχως, τα μερίσματα που καταβάλλονται για χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται σε αμερικανικές μετοχές θεωρούνται μερισματικό εισόδημα αμερικανικής προέλευσης και φορολογούνται όπως απαιτείται σύμφωνα με τους φορολογικούς κανονισμούς των ΗΠΑ.

Από προεπιλογή, όλα τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 30% σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ΗΠΑ υπέγραψαν φορολογικές συμβάσεις με ορισμένες χώρες, οι οποίες ενδέχεται να σας δίνουν το δικαίωμα, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις, σε μειωμένο συντελεστή παρακράτησης φόρου. Για παράδειγμα, ένας κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να έχει δικαίωμα για παρακράτηση φόρου 15% αντί 30%.

5) Τι γίνονται οι πληροφορίες που υποβάλω;

Θα διατηρήσουμε με ασφάλεια τις πληροφορίες που υποβάλετε στο έντυπο W-8BEN, σύμφωνα με την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα τις κοινοποιήσουμε μόνο εφόσον υπάρξει ρυθμιστική απαίτηση να το πράξουμε στο πλαίσιο ελέγχου από το IRS.

6) Τι αποτέλεσμα θα έχει η συμπλήρωση του εντύπου;

Προκειμένου να εφαρμόσουμε τον σχετικό συντελεστή σύμφωνα με τη σύμβαση στην οποία ενδεχομένως υπάγεστε, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο για να διεκδικήσετε μειωμένο συντελεστή παρακράτησης βάσει της φορολογικής σύμβασης που ισχύει για σας.

Η μη υποβολή του εντύπου εντός του ζητούμενου χρονικού πλαισίου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή περιορισμών στον λογαριασμό συναλλαγών σας, καθώς επίσης και την παρακράτηση φόρου 30%, ανεξαρτήτως της διμερούς σύμβασης που μπορεί να έχουν συνάψει οι ΗΠΑ με τη χώρα σας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, οι πελάτες μας απαιτείται να παρέχουν φορολογικά έντυπα για την τεκμηρίωση της κατάστασής τους. Όσον αφορά την επενδυτική πλατφόρμα, οι πελάτες λαμβάνουν την αξία του μερίσματος μετά την αφαίρεση των φόρων.

7) Λήξη ισχύος του εντύπου W-8BEN και αλλαγή συνθηκών

Σε γενικές γραμμές, το έντυπο W-8BEN παραμένει σε ισχύ για μια περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του εντύπου και λήγει την τελευταία ημέρα του τρίτου επόμενου ημερολογιακού έτους, εκτός αν κάποια αλλαγή συνθηκών καθιστά οποιαδήποτε πληροφορία στο έντυπο εσφαλμένη. Για παράδειγμα, ένα έντυπο W-8BEN που έχει υπογραφεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020 παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023.

Αλλαγή συνθηκών

Αν κάποια αλλαγή συνθηκών καθιστά οποιαδήποτε πληροφορία στο έντυπο W-8BEN που έχετε υποβάλει εσφαλμένη, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εντός 30 ημερών από την αλλαγή των συνθηκών και πρέπει να υποβάλετε νέο έντυπο W-8BEN ή άλλο κατάλληλο έντυπο.

Για παράδειγμα, αν αποκτήσετε την ιδιότητα του πολίτη ή του αλλοδαπού κατοίκου των ΗΠΑ αφότου υποβάλετε το έντυπο W-8BEN, αυτό θεωρείται αλλαγή συνθηκών και δεν υπόκεισθε πλέον στον συντελεστή παρακράτησης 30%. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να μας ειδοποιήσετε εντός 30 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη ή του αλλοδαπού κατοίκου των ΗΠΑ και ενδέχεται να χρειαστεί να υποβάλετε ένα έντυπο W-9.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε κάποια ερώτηση που δεν βρίσκεται απαντημένη στο Κέντρο Βοήθειας, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει ευχαρίστως.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη Γνωστοποίηση ρίσκου.