Σημαντική ειδοποίηση — Θερινή ώρα 2023

Αναρτήθηκε στις 10/3/2023 11:47 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αλλαγής της ώρας από χειμερινή σε θερινή, θα επηρεαστεί το ωράριο συναλλαγών διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων κατά το διάστημα από 12 Μαρτίου έως 3 Απριλίου. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί και πάλι το κανονικό ωράριο συναλλαγών.

Δείτε στους παρακάτω πίνακες ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα επηρεαστούν και πώς:

Χρηματοοικονομικό μέσο 12/03 13/03 ως 16/03 17/03 19/03
Συνάλλαγμα Άνοιγμα νωρίτερα 23:05 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:50 Άνοιγμα νωρίτερα 23:05
Χρυσός/ασήμι Κλειστά 00:05–22:55 Κλείσιμο νωρίτερα 22:50 Κλειστά
Μετοχές ΗΠΑ 15:40–21:55 15:40–21:55
Βραζιλιάνικες μετοχές 15:40–21:55 15:40–21:55
Καναδικές μετοχές 15:40–21:55 15:40–21:55
Μετοχές ΗΠΑ 15:40–21:55 15:40–21:55
Χρηματοοικονομικό μέσο 20/03 ως 23/03 24/03 27/03
Συνάλλαγμα Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:50 Κανονικό ωράριο
Χρυσός/ασήμι 00:05–22:55 Κλείσιμο νωρίτερα 22:50 Κανονικό ωράριο
Μετοχές ΗΠΑ 15:40–21:55 15:40–21:55 Κανονικό ωράριο
Βραζιλιάνικες μετοχές 15:40–21:55 15:40–21:55 Κανονικό ωράριο
Καναδικές μετοχές 15:40–21:55 15:40–21:55 Κανονικό ωράριο
Μετοχές ΗΠΑ 15:40–21:55 15:40–21:55 Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο Δευτέρα Τρίτη–Πέμπτη Παρασκευή Διάρκεια
COCOA-MAY23 11:50–19:25 11:50–19:25 11:50–19:25 Από 13 έως 24 Μαρτίου
COFFE-MAY23 11:20–19:25 11:20–19:25 11:20–19:25 Από 13 έως 24 Μαρτίου
CORN-MAY23 2:05–14:40
15:35–20:10
2:05–14:40
15:35–20:10
2:05–14:40
15:35–20:10
Από 13 έως 24 Μαρτίου
SBEAN-MAY23 2:05–14:40
15:35–20:10
2:05–14:40
15:35–20:10
2:05–14:40
15:35–20:10
Από 13 έως 24 Μαρτίου
WHEAT-MAY23 2:05–14:40
15:35–20:10
2:05–14:40
15:35–20:10
2:05–14:40
15:35–20:10
Από 13 έως 24 Μαρτίου
COTTO-MAY23 3:05–20:15 3:05–20:15 3:05–20:15 Από 13 έως 24 Μαρτίου
HGCOP-MAY23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
SUGAR-MAY23 10:35–18:55 10:35–18:55 10:35–18:55 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US100-MAR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US100-JUN23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US100Cash 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US30-MAR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US30-JUN23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US30Cash 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US500-MAR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US500-JUN23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
US500Cash 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
USDX-MAR23 02:05–22:55 02:05–22:55 02:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
USDX-JUN23 02:05–22:55 02:05–22:55 02:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
JP225-JUN23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
JP225Cash 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:50 Από 13 έως 24 Μαρτίου
PALL-JUN23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
PLAT-APR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
PLAT-JUL23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
NGAS-APR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
NGAS-MAY23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
OIL-APR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
OIL-MAY23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
OILMn-APR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
OILMn-MAY23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
BRENT-MAY23 02:05–23:55 02:05–23:55 02:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
GSOIL-APR23 02:05–23:55 02:05–23:55 02:05–22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
AUS200Cash 00:55–07:25
08:15–21:55
00:55–07:25
08:15–21:55
00:55–07:25
08:15–21:45
Από 13 έως 24 Μαρτίου
AUS200Cash 01:55–08:25
09:15–22:55
01:55–08:25
09:15–22:55
01:55–08:25
09:15–22:45
Από 27 έως 31η Μαρτίου
AUS200Cash 02:55–09:25
10:15–23:55
02:55–09:25
10:15–23:55
02:55–09:25
10:15–23:45
Από 3 Απριλίου και στο εξής
HK50Cash 04:20–06:55
08:05–11:25
12:20–21:55
04:20–06:55
08:05–11:25
12:20–21:55
04:20–06:55
08:05–11:25
12:20–21:55
Από 27 Μαρτίου και στο εξής
UK100Cash 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:55 Από 13 έως 24 Μαρτίου
UK100-MAR23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–21:55 Από 13 έως 24 Μαρτίου
UK100-JUN23 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–21:55 Από 13 έως 24 Μαρτίου
GER40Cash 00:05–01:55
02:20–22:55
00:05–01:55
02:20–22:55
00:05–01:55
02:20–22:55
Από 13 έως 24 Μαρτίου
GER40-MAR23 00:05–01:55
02:20–22:55
00:05–01:55
02:20–22:55
00:05–01:55
02:20–22:55
Από 13 έως 24 Μαρτίου
GER40-JUN23 00:05–02:00
02:15–22:55
00:05–02:00
02:15–22:55
00:05–02:00
02:15–21:55
Από 13 έως 24 Μαρτίου
EU50Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:45 Από 13 έως 24 Μαρτίου
EU50-MAR23 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:45 Από 13 έως 24 Μαρτίου
EU50-JUN23 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:45 Από 13 έως 24 Μαρτίου
FRA40Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
FRA40-MAR23 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
FRA40-APR23 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
SWI20Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
SWI20-MAR23 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
SWI20-JUN23 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου
NETH25Cash Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:10 Από 13 έως 24 Μαρτίου

Σημειώστε ότι οι ώρες είναι ώρα διακομιστή.