Σημαντική γνωστοποίηση – Ιταλικό δημοψήφισμα για τη συνταγματική μεταρρύθμιση

Αναρτήθηκε στις 01/12/2016 15:50 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το προσεχές δημοψήφισμα στην Ιταλία για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, το οποίο θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2016, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά, περιορισμένη ρευστότητα, μη κανονικά spreads και χάσματα τιμών στα νομισματικά ζεύγη του EURO καθώς και στα χρηματιστήρια.

Εν όψει του δημοψηφίσματος και για την προστασία των πελατών και της εταιρείας μας από την αναμενόμενη αναταραχή στην αγορά που ενδέχεται να προκληθεί, η ΧΜ θα εφαρμόσει το εξής προσωρινό μέτρο:

Από τις 10:00 μ.μ. ώρα εξυπηρετητή (GMT+2) την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016, το απαιτούμενο περιθώριο για όλες τις θέσεις (για το άνοιγμα νέων θέσεων και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων), θα αυξηθεί προσωρινά για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα στο:

  • 1% (100:1 μόχλευση) για τα νομισματικά ζεύγη του EURO, τον χρυσό και το ασήμι και στο
  • 3% (33:1 μόχλευση) για όλα τα CFDs σε δείκτες μετοχών και εμπορεύματα .

Tο προσωρινό αυτό μέτρο θα αρθεί πλήρως για όλες τις θέσεις τις οποίες θα επηρεάσει, και οι απαιτήσεις περιθωρίου θα επιστρέψουν στα κανονικά τους επίπεδα (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περιθωρίου του λογαριασμού του κάθε πελάτη), μέχρι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και το άνοιγμα των αγορών.

Οι πελάτες που σκοπεύουν να διατηρήσουν ανοιχτές θέσεις κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι λογαριασμοί συναλλαγών τους είναι επαρκώς χρηματοδοτημένοι, ώστε να αποφύγουν τυχόν αναστάτωση από πιθανές κλήσεις περιθωρίου και/ή stop-outs στη δραστηριότητα συναλλαγών τους.