Σημαντική ειδοποίηση — Επίσημες αργίες Ιουλίου

Αναρτήθηκε στις 30/6/2022 12:30 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δημόσιων αργιών του Ιουλίου, θα επηρεαστεί το ωράριο συναλλαγών διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων κατά το διάστημα μεταξύ 1ης και 5ης Ιουλίου 2022.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να δείτε ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα επηρεαστούν και πώς:

Χρηματοοικονομικό μέσο 01/07 04/07 05/07 06/07
HK50Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COFFE-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
CORN-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 16:35 Κανονικό ωράριο
COTTO-DEC22 Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COCOA-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SBEAN-AUG22 Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 16:35 Κανονικό ωράριο
SUGAR-OCT22 Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
WHEAT-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλειστά Άνοιγμα αργότερα 16:35 Κανονικό ωράριο
HGCOP-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OIL-AUG22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OILMn-AUG22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
NGAS-AUG22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GSOIL-JUL22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
BRENT-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
JP225Cash Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
JP225-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
USDX-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US500Cash Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US500-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100Cash Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30Cash Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GER40Cash Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GER40-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
UK100Cash Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
UK100-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GOLD Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PALL-SEP22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PLAT-OCT22 Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SILVER Κανονικό ωράριο Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Μετοχές ΗΠΑ Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Βραζιλιάνικες μετοχές Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Καναδικές μετοχές Κανονικό ωράριο Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο

Σημειώστε ότι οι ώρες είναι GMT +3.