Σημαντική ειδοποίηση — Αργίες Σεπτεμβρίου

Αναρτήθηκε στις 30/8/2023 07:00 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δημόσιων αργιών του Σεπτεμβρίου, θα επηρεαστεί το ωράριο συναλλαγών διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων κατά το διάστημα από τις 04 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να δείτε ποια χρηματοοικονομικά μέσα θα επηρεαστούν και πώς:

Χρηματοοικονομικό μέσο 04/09 05/09 06/09
COFFE-DEC23 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
CORN-DEC23 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COTTO-DEC23 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
COCOA-DEC23 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SBEAN-NOV23 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SUGAR-OCT23 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
WHEAT-DEC23 Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
HGCOP-DEC23 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
NGAS-OCT23 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
NGASCash Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GSOIL-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OILCash Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OIL-OCT23 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
OILMn-OCT23 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
BRENT-NOV23 Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
BRENTCash Κλείσιμο νωρίτερα 20:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
JP225Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
JP225-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US500Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US500-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US100-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US30-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
US2000Cash Κλείσιμο νωρίτερα 19:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
VIX-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 18:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
CA60Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GER40Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
GER40-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
UK100Cash Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Άνοιγμα αργότερα 03:05 Κανονικό ωράριο
UK100-SEP23 Κλείσιμο νωρίτερα 22:55 Άνοιγμα αργότερα 03:05 Κανονικό ωράριο
GOLD Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
XAUEUR Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PLAT-OCT23 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
PALL-DEC23 Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
SILVER Κλείσιμο νωρίτερα 21:25 Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Μετοχές ΗΠΑ Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Καναδικές μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Βραζιλιάνικες μετοχές Κλειστά Κανονικό ωράριο Κανονικό ωράριο
Χρηματοοικονομικό μέσο 25/09 26/09
SA40Cash Κλειστά Κανονικό ωράριο

Σημειώστε ότι οι ώρες είναι GMT +3.