Διαδικτυακά Σεμινάρια

Προγραμματισμένα διαδικτυακά σεμινάρια forex

01 Σεπ Εκτέλεση Συναλλαγών – Η Προσέγγιση του Τεχνικού Αναλυτή

03 Σεπ Βασικές Έννοιες των Τάσεων

08 Σεπ Γραμμές Τάσης, Γραμμές Ταχύτητας και Κανάλια

10 Σεπ Εισαγωγή στους Σχηματισμούς Αναστροφής Τάσης

15 Σεπ Αναστροφές Τάσης

17 Σεπ Βασικοί Σχηματισμοί Συνέχισης

22 Σεπ Δείκτες Τάσης

24 Σεπ Δείκτες/Ταλαντωτές Ορμής

29 Σεπ Στήριξη και Αντίσταση – Μέρος I

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Διαβάστε περισσότερα ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα cookies.

Προειδοποίηση ρίσκου: Τα κεφάλαιά σας κινδυνεύουν. Τα προϊόντα με μόχλευση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στo πλήρες κείμενο του εγγράφου Γνωστοποίηση Ρίσκου.