Ασημένιο Βραβείο για την ΧΜ στα Cyprus HR Awards 2020

Αναρτήθηκε στις 13/4/2021 09:59 GMT. Περισσότερα Εταιρικά νέα

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, στα Cyprus HR Awards 2020 αποσπάσαμε το Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εν μέσω Covid-19 — Κάνοντας ότι συνήθως, σε ένα ασυνήθιστο 2020, προς αναγνώριση των καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού τις οποίες εφαρμόσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Από τον Μάρτιο του 2020, υλοποιούμε με επιτυχία το σχέδιο που εκπονήσαμε για την ασφάλεια των ανθρώπων μας και την ομαλή συνέχιση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, σε κάθε πόλη και χώρα όπου λειτουργούμε. Εδώ και περισσότερο από 1 χρόνο, οι άνθρωποι της XM εργάζονται με ασφάλεια από το σπίτι τους, παραμένοντας η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της επιτυχίας του ομίλου μας.

Έχουμε προσαρμόσει με επιτυχία τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μας στην υποστήριξη της τηλεργασίας. Προσεγγίσαμε τις νέες συνθήκες ως ένα συναρπαστικό νέο εγχείρημα και εφαρμόσαμε με επιτυχία το σχέδιο δράσης μας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εν μέσω Covid-19, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:

  • υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια
  • παροχές για τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος στο σπίτι
  • συχνή επικοινωνία με το προσωπικό τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε φιλικό επίπεδο
  • καθιέρωση διαδικασιών για την εξ αποστάσεως επιλογή πρόσληψης και υποδοχή νέου προσωπικού
  • προσφορά περισσότερων επιλογών τηλεκατάρτισης
  • διατήρηση του ομαδικού πνεύματος μέσω της ενίσχυσης της ευεξίας των υπαλλήλων μας και της αναπροσαρμογής των αμοιβών και των παροχών που λαμβάνουν.
  • Tα βραβεία Cyprus HR Awards 2020 διοργανώθηκαν από την BOUSSIAS Cyprus με σκοπό να φέρουν στο προσκήνιο όλες τις καινοτόμες δράσεις και πρακτικές που εφαρμόζουν οι κυπριακοί οργανισμοί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας Covid-19.

    Εκ μέρους όλων μας στην XM, ευχαριστούμε τα Cyprus HR Awards 2020 για την αναγνώριση των προσπαθειών μας και τη διάκρισή μας με το Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εν μέσω Covid-19 — Κάνοντας ότι συνήθως, σε ένα ασυνήθιστο 2020.