برداشت وجوه

پرداخت الکترونیک

گزینه ها ارزهای پایه
حساب XM
کارمزدها حداقل برداشت زمان برداشت
USD, RUB پرداخت توسط XM حداقل 5 USD یا معادل آن در هر ارز دیگری در مدت 24 ساعت به انجام میرسد

نحوه برداشت وجه

آیین اولویت برداشت

برداشت وجوه تنها برای مشتریانی که مدارک حمایوی خود را ارسال کرده اند و حساب های تجاری خود را تأیید نموده اند، امکان پذیر می باشد. مشتریان برای ارسال مدارک مکمل خود (مدرک شناسایی و تأیید نشانی محل سکونت)، به بخش امن کاربران XM وارد می شوند و زمانی که حساب تجاری ایشان تأیید شود، قادر خواهند بود از حساب های تجاری شان وجه برداشت کنند.

  • 1. به بخش کاربران وارد شوید و بر روی برداشت ها کلیک کنید

  • 2. گزینه را براساس نوع برداشتی که مایل به انجامش می باشید، انتخاب کنید.

  • 3. مقداری که تمایل به برداشت آن دارید را وارد کنید و درخواست را ارسال نمایید.

  • 4. مقدار درخواست شده بطور خودکار از حساب تجاری شما کسر خواهد شد.

به منظور حفاظت از تمام طرفین در برابر تقلب و به حداقل رساندن احتمال پولشویی و / یا تامین مالی تروریستی، XMتنها تراکنش های برداشت/بازپرداخت به منبع سپرده اصلی را با توجه به روند اولویت برداشت زیر پردازش خواهد کرد:

  1. برداشت های کارت اعتباری/بانکی. درخواست های برداشت ارسال شده، صرف نظر از روش برداشت انتخابی، از طریق این کانال تا سقف مقدار کل وجه سپرده شده از این روش، پردازش خواهند شد.
  2. برداشت از طریق کیف پول الکترونیکی. بازپرداخت ها/برداشت های کیف پول الکترونیکی زمانی که تمام سپرده های کارت اعتباری/بانکی به طور کامل بازپرداخت شده باشند، پردازش خواهند شد.
  3. روش های دیگر. تمام روش های دیگر از جمله برداشت از طریق حواله بانکی باید زمانی انجام بشوند که واریز وجه از طریق دو روش فوق دیگر امکان پذیر نباشد.
  4. کارت های XM. درخواست های برداشت وجه از یک حساب تجاری XM به یک کارت XM تنها زمانی که هر واریز وجهی از طریق کارت اعتباری/بانکی (به غیر از کارت های XM) به طور کامل به منبع خود بازگردانده شده باشد، پردازش خواهند شد.

همه درخواست های برداشت خواهد شد ظرف 24ساعت کاریبا این حال همه درخواست های برداشت ارسال خواهد شد فورا در حساب تجاری مشتری به عنوان برداشت در انتظار منعکس شده است. در صورتی که یک مشتری یک روش برداشت وجه نادرست را انتخاب کند، درخواست مشتری با توجه به روش اولویت برداشت که در بالا توضیح داده شد، پردازش خواهد شد. همه درخواست های برداشت مشتری باید به ارز که سپرده در ابتدا به آن انجام شده بود، پردازش شوند. در صورت تفاوت ارز سپرده با ارز وجه انتقالی، میزان وجه توسط XM با نرخ غالب ارز، به ارز انتقال تبدیل خواهد شد.

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.