اطلاعیه مهم-روز رئیس جمهور آمریکا

نوشته شده در 16/02/2017 08:27 GMT. بیشتر بخوانید اخبار شرکت XM
Facebook
Google Plus

به اطلاع می رسانیم که به مناسبت روز رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا ساعت معامله ابزارهای مختلف در 20فوریه 2017 تغییر خواهد کرد.. پس از این تاریخ ساعات معامله به حالت قبل برخواهد گشت.

برای مشاهده تغییر ابزارها لطفا به جدول زیر مراجعه کنید

ابزار 20/2 21/2
COFFE تعطیل ساعات عادی
CORN تعطیل ساعات عادی
WHEAT تعطیل ساعات عادی
SBEAN تعطیل ساعات عادی
COTTO تعطیل ساعات عادی
COCOA تعطیل ساعات عادی
SUGAR تعطیل ساعات عادی
HGCOP اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
Gold Early closing 19:55 ساعات عادی
Silver اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
NGAS اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
OIL اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
OILMn اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
PALL اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
PLAT اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
JP225 اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
JP225Cash اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
US30 اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
US30Cash اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
US100 اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
US100Cash اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
US500 اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی
US500Cash اولین تعطیلی 19:55 ساعات عادی

توجه داشته باشید که تمام اواقات به GMT +2 می باشد.