اسپردها

7 دسته دارایی-16 پلتفورم، بیش از 300 ابزار
تجارت فارکس،سهام فردی، فلزات گرانبها، کالا، انرژی، شاخص نقدینگی و ارز رمزپایه در XM.

XM به تمام مشتریانش صرف نظر از نوع حساب و حجم معاملاتشان، اسپردهای کم ارائه می دهد. ما از این واقعیت آگاهیم که اسپردهای کم تنها در صورتی که مشتریانمان بتوانند با آنها معامله کنند، اهمیت دارند. به این دلیل است که ما برای کیفیت اجرای خود اهمیت زیادی قايل هستیم.

اسپردهای ثابت یا متغیر؟

XM درست مثل بازار فارکس بین بانکی با اسپردهای متغیر عمل مینماید. بخاطر اینکه اسپردهای ثابت معمولاً بالاتر از اسپرددهای متغیر میباشد، در صورتیکه شما اسپردهای ثابت معامله نمایید، شما مکلف اید حق بیمه پرداخت نمایید.

در بسیاری موارد، کارگزاران فارکس که اسپردهای ثابت عرضه مینمایند، محدودیت های تجاری را در زمان اطلاعیه وضع مینمایند – که این منجر به بی ارزش شدن بیمه شما میگردد. XM هیچ نوع محدودیت تجاری را در جریان اطلاعیه وضع نمی نماید.

قیمت گذاری اعشاری پیپ

XM همچنین قیمت گذاری اعشاری را جهت بدست اوردن بهترین قیمت ها از ارائه دهندگان مختلف نقدینگی خود عرضه میدارد. بجای قیمت گذاری 4-رقمی،مشتریان میتوانند حتی از کوچکترین تحرک قیمت با اضافه نمودن رقم پنجم (کسری) سود ببرند.

با قیمت گذاری اعشاری پیپ شما میتوانید با اسپردهای کم معامله نموده و از قیمت گذاری دقیق ممکنه لذت ببرید.

اسپردها / شرایط XM

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.