پشتیبانی

مکان های بین المللی

 • قبرس
  12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus
  07:00 – 16:00 GMT
  +357 25029933
 • بریتانیا
  Citypoint Building 1 Ropemaker Street
  EC2Y 9HT London, UK
  24/5 GMT
  +44 2031501500
 • استرالیا
  Level 13, 167 Macquarie House, Macquarie Street
  Sydney 2000, NSW, Australia
  24/5 GMT
  +612 8607 8385
 • یونان

  Michalakopoulou 91, 3rd Floor, 11528
  Athens, Greece

  07:00 – 16:00 GMT
  +30 211 7700022

بخش پشتیبانی

ساعات کاری:24/5 GMT
‎+357 25029933
‎+357 25345225
support@xm.com

بخش واسطه ها

ساعات کاری:07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
‎+357 25345225
ib@xm.com

منابع انسانی

ساعات کاری:07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029900
careers@xm.com

بک آفیس

ساعات کاری:24/5 GMT
backoffice@xm.com

روابط مشتری

ساعات کاری:07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029930
clientrelations@xm.com

سؤالات روابط عمومی

ساعات کاری:07:00 – 16:00 GMT
‎+357 25029914
pr@xm.com

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.