وبینارها

وبینارهای آموزشی فارسی‌ بازار بورس بین الملل

28 آوریل پاسخگويي به پرسش هاي شما

28 آوریل "روش ایده آل معامله با الگوی هارمونیک AB=CD Reciprocal" همراه با کارگاه عملی

29 آوریل پاسخگويي به پرسش هاي شما

29 آوریل تحلیل زمانی جلسه 4 نگاهی به تحلیل زمانی و معرفی نرم افزارها و ابزار تحلیل زمانی چهارمین ابزار ATP

30 آوریل پاسخگويي به پرسش هاي شما

30 آوریل "الگوی 2B" همراه با کارگاه عملی

سیاست کوکی: XM.COM از کوکی ها استفاده می کند و شما با ادامه استفاده از وب سایت، با آن موافقت می نمایید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً سیاست افشای کوکی ما را بخوانید.