Gazdasági naptár

Jó döntések a kellő időben

Melyek a várható gazdasági események, amelyek kihatnak a devizapiacra? Mikorra várható a bika vagy a medve trend, és hogyan befolyásolja a piaci mozgásokat?

A döntéshozatal minden befektető számára fontos. A helyes döntések meghozatalában és a beruházások megtérülésében pedig az segít, ha Ön előre tudja, melyik irányba mozdul el a piac, és mi a kellő idő a kereskedési pozíciók nyitásához vagy zárásához.

Az XM gazdasági naptár várható makrógazdasági eseményekről, valamint a piacot befolyásoló gazdasági mutatókról és kormányzati jelentésekről nyújt hasznos tájékoztatást. Ezen információk segítenek a kellő kereskedési stratégiák kiválasztásában is.

Úgy az emelkedő mind az eső árfolyammmozgások jó lehetőséget nyújtanak a nyereségre, feltéve hogy a befektetők előre tudják, melyik mikorra várható és milyen mértékben fogják befolyásolni az árakat. Ebben az XM gazdasági naptár feltétlenül hasznosnak bizonyul.

Gazdasági naptár indikátorok

Az XM gazdasági naptár rendszeres használatával számos gazdasági mutató közzétételének időpontjáról értesülhet, és időben tudomást szerezhet közelgő piaci mozgásokról. A gazdasági mutatók követésével átláthatóbbá válnak a piaci mozgásokat befolyásoló makrógazdasági események: így például a bruttó hazai termék, vagy a munkanálküliségi ráta ismeretében előre számíthat volatilis piaci körülményekre, és időben kihasználhatja a kereskedési lehetőségeket.

Az alábbiakban láthatóak a legfontosabb gazdasági mutatók.

Beszerzési Menedzser Index (PMI)

Egy ország vagy egy országon belüli régió gazdasági szintjét jelző érték, amely a szolgáltatói vagy gyártói tevékenységet mutatja rendszeres időközönként. A PMI-jelentés fontos mutatónak számít a pénzügyi piacokon: 50 feletti értéke az előző hónaphoz képest gazdasági növekedést jelez, az 50 alatti érték pedig szűkülést.

Beszerzési Menedzser Index Országos Szövetsége (NAPM)

Feldolgozóipari aktivitást mérő index, amely az USA 250 vállalatáról készített felméréssel jelzi a gazdasági aktivitást és azon belül a termelés, az új megrendelések és a foglalkoztatottság adatait dolgozza fel.

Fogyasztói árindex (CPI)

A fogyasztói javak és szolgáltatások állandó piaci kosarának árát fejezi ki mintegy 200 kategóriában. A CPI az infláció mértékét jelzi, ami a pénzügyi befektetők számára fontos, hiszen általában kerülik a magas vagy növekvő inflációjú országok piacait.

Fogyasztói bizalmi index (CCI)

Mintegy 5 000 háztartásról végzett felmérés eredményei alapján méri a fogyasztói hangulatot és jelzi a várható gazdasági kilátásokat. A pozitív fogyasztói hangulat rendszerint magasabb keresletet okoz, növeli a vállalati szektor bevételeit és erősíti egy adott ország fizetőeszközét, míg a pesszimista hangulat közelgő recessziót jelez.

Bruttó hazai termék (GDP)

Egy adott ország adott időn belüli gazdasági termelésének, és így a piaci aktivitásnak is, a mérőszáma, amely az illető ország össztermelésének növekvő illetve csökkenő ütemét jelzi. A vártnál nagyobb fejlődés-dinamika az illető ország fizetőeszközének erősödéséhez vezethet a nemzetközi piacokon.

Bruttó hazai termék deflátor (GDPD)

Egy ország gazdaságában előforduló összes áru és szolgáltatás árszínvonalát méri. A deflátorral kiszámítható a nominális és a valódi bruttó hazai termék (GDP) közötti különbség.

Foglalkoztatási költség index (ECI)

Negyedéves gazdasági felmérések eredménye, amely a foglalkoztatási költségek emelkedő és csökkenő tendenciáját jelzi az USA-ban, méri ugyanakkor a munkavállalók bérének és a munkáltatóknak kifizetett juttatások inflációs mértékét is.

Ipari termelés és kapacitás kihasználása (IPCU)

Az Egyesült Államok központi banki rendszere (Federal Reserve) által havonta közzétett gazdasági mutató, amely az amerikai ipari termelés előző hónapi gazdasági aktivitását méri. Az IPCU ösztönzi az egyes iparágakban történő vételt vagy eladást.

Ipari termelés mutatója (IP)

Egy adott ország ipari kibocsátásának szintjét mérő index, melynek növekedése stabil gazdasági állapotra utal illetve a fizetőeszköz erősödésére, csökkenése azonban a deviza gyengüléséhez vezethet.

Kiskereskedelmi értékesítés

A fogyasztói kiadásokat mérő havi jelentés és egyben az USA bruttó hazai termékének (GDP) fontos mutatója. A fogyasztói kiadások széles skálájának mutatója, és így a gazdaság irányának közvetlen és azonnali mérője.

Mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma

Az amerikai Munkaügyi Minisztérium által havonta közzétett jelentés, amely statisztikai adatokkal támasztja alá az aktuális munkahelyek számának növekedését/csökkenését, és így az amerikai munkaerő-piac fontos mérője. A növekvő számú munkahelyek fellendülő gazdaságra utalnak illetve az US dollár iránti keresletre (ez utóbbi pedig az árfolyam erősödését jelzi).

Munkanélküliségi ráta

Az egyik legfontosabb gazdasági állapotot jelző index, amely az önkéntes és a valódi munkanélküliséget foglalja magába. Növekedése egy adott ország gazdasági helyzetének romlását jelzi. Ez utóbbira az adott deviza eladásával reagálhatnak a pénzpiac szereplői, ami a deviza gyengüléséhez vezet.

Német üzleti hangulatot mérő index (IFO)

7 000 vezető német gazdasági társaságról végzett felmérés, amely a németországi és európai üzleti hangulatot méri. A növekvő IFO-mutató szolid gazdasági állapotára utal, ez pedig erősítheti az euró árfolyamát.

Nemzetközi Kereskedelem (kereskedelmi mérleg)

Egy ország valamennyi áru és szolgáltatás import-export közötti különbségét méri. Az import és export terén jelentkező változások, valamint a nemzetközi kereskedelmi mérleg együtt jelzik a közelgő piaci tendenciákat.

Tankan

A Bank of Japan által negyedévenként közzétett gazdasági felmérés a japán gazdaság állapotáról és annak egyben egyik legfontosabb mutatója is, amely nagyban befolyásolja a devizaárfolyamok mozgását.

Tartós fogyasztói cikkek megrendelései

A tartós (3 évnél hosszabb ideig használatos) fogyasztási cikkek megrendeléseinek értékét US dollárban kifejező és havonta közzétett index, amely nagy mértékben kihathat apénzügyi piacokra és a deviza árfolyamára.

Termelői árindex (PPI)

A gyártók és termelők kínálta javak nagykereskedelmi ármozgását mérő index, amelyet az élelmiszerárak szezonális jellege valamint az energiaárak jelentős ingadozása miatt gyakran felül kell vizsgálni. A magas termelői árindex negatívan befolyásolja a befektetői hangulatot, valamint gyengíti egy adott ország fizetőeszközét.

Honlapunkon a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használunk. Tájékozódjon a részletekről, vagy módosítsa süti beállításait.

Kockázati figyelmeztetés: a tőkeáttételes termékekkel folytatott kereskedés jelentős kockázatnak teszi ki befektetett tőkéjét, és nem feltétlenül megfelelő minden befektető számára. Kérjük, olvassa el a kockázati figyelmeztetés erre vonatkozó részleteit.