KID Disclosure

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

A \„kiemelt információkat tartalmazó dokumentum\” (KID) célja: Ez a KID-dokumentum a legfontosabb információkat tartalmazza a következő részben bemutatott befektetési termékkel kapcsolatban. Nem minősül marketing anyagnak. Jogszabály írja elő, hogy ezek az információk elősegítsék jelen termék természetének, kockázatainak, költségeinek, esetleges nyereségeinek és veszteségeinek megértését, valamint segítsék más termékekkel való összehasonlítását.

Termék: különbözeten alapuló ügyletek (CFD-k) a következőre: GSOIL

A termékkel tőzsdén kívül, az \„OTC piacon\” lehet kereskedni.

A biztosítási alapú befektetési termék (PRIIP) előállítója:

 • Név: Trading Point of Financial Instruments Ltd (továbbiakban a \„Cég\”)
 • Honlap: xm.com
 • Telefonszám további információkhoz: +357 25029933
 • Felügyeleti szerv: Ciprusi Értékpapír és Tőzsdei Felügyelet ("CySec")

Ezen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum frissítési dátuma: 19.04.2021.

Ön egy olyan termék vásárlására készül, amely bonyolult, megértése nem könnyű.

Mi ez a termék?

 • Típus

  A termék a következő kategóriába tartozó pénzügyi instrumentum: energies CFD.

 • Célkitűzések

  A termék tőkeáttételes expozíciót hoz létre az alap pénzügyi eszköz (vagyis GSOIL energies) értékének mozgásához.
  Hozamát főként az alap pénzügyi eszköz ára és volatilitása, a befektető által alkalmazott tőkeáttétel mértéke, valamint a kereskedés kapcsolódó költségei befolyásolják. Az alap pénzügyi eszköz árát a kereslet és kínálat alakítja, melyet nagymértékben befolyásolnak olyan tényezők, mint például a fontos politikai események (pl. választások, népszavazások stb.), a központi bankok közleményei, a gazdasági és geopolitikai fejlemények, illetve a befektetők magatartása.
  Ennek a terméknek NINCS minimális tartási ideje.

  A CFD-k tőkeáttétellel kereskedett spekulatív termékek, amelyek nem minden befektető számára megfelelők. A pozíciókat fedezeti felszólítások/kényszerlikviditás következtében lezárhatják. Ha további részleteiben vizsgáljuk, a tőkeáttételes (margin) kereskedés rendkívüli óvatosságot igényel, mert bár az ár Önnek kedvező alakulása esetén nagy haszonra tehet szert, az ár kedvezőtlen alakulása nagy kockázatnak teszi ki tőkéjét. Ha nem tud további tőkét befizetni a fedezeti követelménynek való megfelelés érdekében, a CFD-t automatikusan lezárhatják. Ez akkor következik be, ha a fennmaradó számlaegyenlege a fedezeti követelmény szintje alá esik.

  A CFD-kel folytatott kereskedés a kockázat magas szintjével jár, tehát nagy hasznot, vagy akár nagy veszteséget is eredményezhet. A befektetőknek soha nem szabad többet befektetniük, mint amennyit készek elveszíteni, mert akár a kezdeti teljes befektetett tőkéjüket is elveszíthetik. Az ügyfeleknek kizárólag akkor szabad ilyen kereskedési tevékenységet folytatni, amennyiben ismerik és teljes mértékben megértik a CFD-kereskedéssel járó kockázatokat.

  A Cég az ügyfelek megbízásainak egyedüli végrehajtó helyszíneként szolgál. A pénzügyi instrumentumokban folytatott tranzakciókat a Cégnél nem egy kereskedési helyszínen hajtják végre, hanem a Cég hajtja végre elektronikus kereskedési felületén, így nagyobb kockázatnak teheti ki az ügyfelet, mint egy kereskedési helyszín. Ezért előfordulhat, hogy a Cég a kereskedési platform vagy az árjegyzés bevitelének műszaki hibája esetén nem hajt végre egy megbízást, vagy módosítja egy megbízás nyitó (záró) árát. Továbbá azt is hangsúlyozzuk, hogy bizonyos piaci körülmények esetén nehéz vagy lehetetlen lehet az Ön megbízásának végrehajtása.

  Az árak, amelyeken kereskedik nálunk, azok az árak, amelyek elektronikus kereskedési platformunkon szerepelnek, és ezeket az adott pénzügyi instrumentumok árára vonatkozóan számítjuk ki, amelyeket a Cég külső likviditás-szolgáltatóitól szerez be. A kereskedett pénzügyi instrumentumok árát a piacok ingadozásai határozzák meg, amelyekre nincs hatásunk. Áraink, árréseink és a kereskedési méretek meghatározásakor számításba vesszük az adott alap instrumentumok piacát, illetve piacait.

  Az online kereskedés nem feltétlenül csökkenti a kereskedéssel járó kockázatok mértékét. Online kereskedés során Ön ki van téve a lassú vagy megszakadt internetkapcsolat, hardver- vagy szoftverhibák, kommunikációs hibák és késések kockázatainak. A kapcsolódó kockázatokra vonatkozó további tudnivalókért kérjük, olvassa el kockázati közzétételünket.

 • Rendeltetés szerinti lakossági befektető

  Az ezzel a termékkel folytatott kereskedés nem mindenki számára megfelelő. A terméket általában olyan személyek választják, akik rövidtávú expozíciónak szeretnék kitenni magukat a pénzügyi instrumentumoknak/piacoknak; olyan tőkével rendelkeznek (kereskednek), amelyet elvesztése esetén tudnak nélkülözni; változatos befektetési és megtakarítási portfólióval rendelkeznek; magas kockázattűréssel rendelkeznek; és értik a tőkeáttételes kereskedéssel járó hatásokat és kockázatokat.

 • Időtartam

  A termék előre meghatározott lejárati dátummal rendelkezik. A lejárati dátumokkal kapcsolatos információk a Cég honlapján a Naptár fül alatt találhatók. A befektetők úgy folytathatják ezen a terméken a kereskedést, hogy egy új kontraktust nyitnak rajta egy, a jövőben lejárandó dátummal (vagyis a jelelónlegi kontraktus lejárati dátumát megelőző dátummal). A Cég fenntartja a jogot arra, hogy egyoldalúan megszüntessen bármilyen kontraktust, amennyiben úgy ítéli, hogy a szerződés feltételeit megszegték.

Mik a kockázatok, és mit kaphatok cserébe?

Összesített kockázati indikátor (SRI):

Az SRI a jelen termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjét mutatja. Azt jelzi, milyen valószínűséggel hozhat veszteséget a termék a piaci mozgások következtében. A terméket 7-ből a 7. osztályba soroltuk, amely a legmagasabb kockázati osztály.

Ha nem szab meg egy korlátot (\„Veszteség stop\”) a befektetés következtében bekövetkező veszteségre, fennáll a lehetősége annak, hogy teljes befektetését elveszíti. Ezen kívül a befektetés abban az esetben veszhet el, ha a Cég nem tudja kifizetni az összeget. Ez ellen azonban egy ügyfélvédelmi program nyújt Önnek védelmet (lásd a \„Mi történik, ha a Cég nem tudja kifizetni a pénzemet?\” című részt). Előfordulhat, hogy az eredeti befektetésén kívül további tőkebefektetésre is szükség van ahhoz, hogy elkerülje nyitott pozíciói lezárását.

Bizonyos körülmények között további befizetésekkel (vagyis fedezetbefizetésekkel) kell kompenzálnia a veszteségeket. A teljes veszteség, amelyet elkönyvelhet, soha nem haladhatja meg a befektetett összeget. Cégünk negatív egyenleg elleni védelmet nyújt ügyfeleinek, ami azt jelenti, hogy soha nem kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy több pénzt veszítsenek, mint amennyit Cégünknél befektettek. Ha egy ügyfél számlaegyenlege például egy piaci rés következtében negatív tartományba kerül, Cégünk nem kéri ezt az összeget, és az ügyfél számláját visszaállítjuk nullára (0).

Lakossági ügyfelek esetén a kötelező fedezeti kényszerlikviditási szabályt a számla szintjén alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy amikor az Ön számlájának értéke (vagyis a nettó nyereség és veszteség, valamint a befizetett fedezet és egyéb tőke) a kezdeti fedezeti követelményszint (amelyet az összes nyitott CFD pozícióba való belépéshez fizetett be bármilyen időpontban) 50%-a alá esik, CFD pozíciói közül egyet vagy többet automatikusan lezárnak.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Alacsony kockázat Magas kockázat

Ez egy magas likviditású termék, amelyre cégünk sem vételi, sem eladási pozíció esetén nem ír elő tartási időt. Ügyfeleink szabadon nyithatnak és lezárhatnak kereskedéseket bármikor, amikor szerintük számukra a legmegfelelőbb, feltéve, hogy a piacok nyitva tartanak.

Teljesítmény forgatókönyvek

A piaci fejleményeket nem lehet pontosan előre jelezni. A 2. táblázatban leírt tervezetek csupán néhány lehetséges kimenetelt mutatnak a korábbi hozamok alapján. A tényleges hozamok ennél alacsonyabbak lehetnek.

A teljesítmény a piac alakulásától és a CFD tartásának időtartamától függően változhat. A stressz forgatókönyv egy korábbi adatokon alapuló, szélsőségesen kedvezőtlen forgatókönyvet mutat be. E szerint a maximális veszteség a teljes befektetés elvesztését jelentené. A teljesítmény eredmények a termék összes költségének nettó értékének felelnek meg, de nem számolnak a személyes adóköltségekkel.

A teljesítmény elemzésben használt feltételezéseket az alábbiakban mutatjuk be:

GSOIL CFD

1. táblázat
Befektetés
1 000€
Tartási idő
1 Day
Névleges kereskedési érték
10 000€
Tőkeáttétel
10
Fedezeti követelmény
1 000€
Felhasznált fedezet
1 000€
Az ügyfél teljesen kihasználja a rendelkezésre álló fedezetet a kereskedési felületen.

Forgatókönyvek

2. táblázat
Hosszú teljesítmény forgatókönyv
Kedvező
Egyenleg 1 156,21€
Hozam + %16
Nyereség / veszteség + 156,21€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 431.77
Mérsékelt
Egyenleg 968,55€
Hozam - %3
Nyereség / veszteség - 31,45€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 423.79
Kedvezőtlen
Egyenleg 718,25€
Hozam - %28
Nyereség / veszteség - 281,75€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 413.15
Stressz
Egyenleg 616,54€
Hozam - %38
Nyereség / veszteség - 383,46€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 408.83
Rövid teljesítmény forgatókönyv
Kedvező
Egyenleg 1 231,94€
Hozam + %23
Nyereség / veszteség + 231,94€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 434.99
Mérsékelt
Egyenleg 956,46€
Hozam - %4
Nyereség / veszteség - 43,54€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 423.28
Kedvezőtlen
Egyenleg 779,65€
Hozam - %22
Nyereség / veszteség - 220,35€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 415.76
Stressz
Egyenleg 596,85€
Hozam - %40
Nyereség / veszteség - 403,15€
Nyitó ár 425.13
Záró ár 407.99
A fenti teljesítmény forgatókönyvek az ESMA módszertanának felhasználásával kerültek kiszámításra.

Mi történik, ha a Trading Point of Financial Instruments Ltd nem tudja kifizetni a pénzemet?

A Cég az összes ügyfél pénzét elkülönített bankszámlákon tartja, külön a cég saját tőkéjétől, Európa legelismertebb hitelintézeteiben. A Cég a CySEC előírásai szerint, a MiFID II szabályai szerint naponta végez belső és külső egyeztetéseket annak biztosítására, hogy a Cég elegendő tőkével rendelkezik ügyfélszámláin minden ügyfél összes pénzének kifizetéséhez.

Abban a rendkívül valószínűtlen esetben, ha a Cég nem tudná kifizetni az Ön pénzét, a befektető kártalanítási alaphoz ("ICF") fordulhat. Az ICF a ciprusi befektetési cégek ("CIF") ügyfeleinek utolsó lehetőségként rendelkezésre álló, törvény által biztosított ciprusi alap, amely a jogszabályok értelmében minden arra jogosult ügyfelet 20 000 € összegig kártalanít, ha a Cég nem képes teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Az ICF által kifizetett kártalanítás tényleges szintje az Ön kárigényétől függ. Az ICF egy független testület, melyet a befektetési szolgáltatásokra, tevékenységekre és szabályozott piacra vonatkozó 2007. évi törvény értelmében hoztak létre, melynek a Cég is tagja, mivel a ciprusi értékpapír- és tőzsdefelügyelet (CySEC) felügyeletével és engedélyével működik (engedélyszám: 120/10).

Mik a költségek?

A táblázat a költségkategóriák különböző típusait mutatja be.
Egyszeri költségek
Kilépési költségek Jutalék Nem alkalmazható
Belépési költségek Árrés A vásárlási és az eladási ár közötti különbözetet árrésnek nevezik. Ezt a költséget minden alkalommal realizálják, amikor megnyitnak vagy lezárnak egy kereskedést. Az árrésekkel kapcsolatos tájékoztatás a Cég honlapján olvasható.
Folyamatos költségek
  Napi tartási költségek (swapok) Nem alkalmazható

Mennyi ideig érdemes tartani, és kivehetem korán a pénzemet?

A CFD termékek kereskedése a gyakori piaci mozgások és árváltozások miatt jelentős kockázattal jár. Az ügyfelek szabadon nyithatják/zárhatják a kereskedéseket, amikor jónak látják, amikor a piacok nyitva tartanak. A Cég nem ír elő tartási időt sem a vételi, sem az eladási pozíciókra. Az ügyfelek a nagymértékű, váratlan mozgások okozta kockázatok minimalizálása érdekében \„Veszteség stop\” vagy \„Profit kivét\” szinteket is beállíthatnak kereskedéseikre.

Az ügyfelek teljes egyenlegüket bármikor kivehetik, amennyiben nincs nyitott pozíció kereskedési számlájukon. Ha van nyitott pozíciójuk, az adott kereskedéshez előírt fedezeten kívül a teljes tőkéjüket kivehetik. A tőkefelvételi igényléseket a Cég honlapján az \„Ügyféloldalon\” nyújthatják be.

Hogyan tehetek panaszt?

 • A panasztétel lépései: Panasztételre a vonatkozó információkat tartalmazó megfelelő panasztételi űrlap beküldésével van lehetőség az alábbi e-mail címre.
 • E-mail cím: complaints@xm.com

A panasztételi űrlap az \„Ügyféloldalon\” található a Cég honlapján.

Egyéb vonatkozó információk

Jogszabály írja elő, hogy a Cég biztosítsa ügyfeleinek a következő dokumentumok és üzletpolitikák hozzáférhetőségét:

Honlapunkon a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használunk. Tájékozódjon a részletekről, vagy módosítsa süti beállításait.

Kockázati figyelmeztetés: a tőkeáttételes termékekkel folytatott kereskedés jelentős kockázatnak teszi ki befektetett tőkéjét, és nem feltétlenül megfelelő minden befektető számára. Kérjük, olvassa el a kockázati figyelmeztetés erre vonatkozó részleteit.