Economische kalender

De juiste beslissing op het juiste moment

Wat zijn de meest invloedrijke komende evenementen over marktveranderingen? Wanneer wordt er een sterke opwaartse of neerwaartse trend verwacht en hoe zal dat de markt beïnvloeden?

Voor handelaren zijn beslissingen essentieel. Het opstellen van een investeringsdoel en het kiezen van een specifiek financieel instrument om te handelen kunnen alleen het verwachte rendement opleveren als u weet wat de markt aanstuurt en wat het beste moment is om in te stappen of uw aandelen van de hand te doen.

De economische kalender van XM biedt bruikbare informatie over komende macro-economische evenementen middels vooraf ingeplande nieuwsaankondigingen en overheidsrapporten over economische indicatoren die invloed hebben op de financiële markten. Dit zal u niet alleen helpen bij het volgen van een uitgebreide reeks economische evenementen die de markt continu in beweging brengen, maar ook bij het nemen van de juiste investeringsbeslissingen. Aangezien marktreacties op wereldwijde economische evenementen zeer snel zijn, zult u het handig vinden om te weten wanneer zulke komende evenementen worden georganiseerd zodat u uw strategieën daarop kunt aanpassen.

In zowel opwaartse als neerwaartse markten zijn er goede kansen op winst – als u maar weet welke van toepassing is en wat voor veranderingen het met zich meebrengt. De economische kalender van XM zal hierbij zeer zeker van pas komen.

Indicatoren economische kalender

Als u de economische kalender van XM regelmatig gebruikt, kunt u het publicatieschema volgen van diverse economische indicatoren en u instellen op belangrijke marktveranderingen. Economische indicatoren helpen u bij het overwegen van transacties in de context van economische evenementen en het begrijpen van prijsschommelingen tijdens deze evenementen. Door bijvoorbeeld indicatoren te volgen van het bbp, de inflatie of werkgelegenheidssituatie kunt u anticiperen op de marktvolatiliteit en op tijd informatie over potentiële handelsmogelijkheden inwinnen.

Hieronder kunt u in een oogopslag de belangrijkste economische indicatoren bekijken.

Index voor consumentenvertrouwen (CCI)

Een maandelijkse publicatie samengesteld uit de onderzoeksresultaten van meer dan 5.000 huishoudens. Het meet het gemiddelde consumentenvertrouwen en de koopkracht (een drastische daling in consumentenvertrouwen kan bijvoorbeeld wijzen op een verzwakkende economie).

Consumentenprijsindex (CPI)

Een statistische schatting die veranderingen meet in de prijs van diensten en consumptiegoederen. De CPI wordt gebruikt als een meting van de inflatie, aangezien het prijsveranderingen in meer dan 200 categorieën beoordeelt.

Orders voor duurzame goederen

Een belangrijke maandelijks gepubliceerde indicator van toekomstige industriële activiteiten met indicaties over nieuw geplaatste orders bij binnenlandse producenten voor de komende levering van duurzame goederen.

Index voor werknemerskosten (ECI)

Een driemaandelijkse economische reeks die een indicatie geeft over de opkomende en dalende tendensen in werknemerskosten. Het meet de inflatie in salarissen, lonen en werkgeversbijdragen in de VS.

Bruto binnenlands product (bbp)

Het geeft de economische groei van een land aan en het wordt bepaald door de productuitvoer, inkomsten en uitgaven. Het bbp is vaak gecorreleerd met de levensstandaard. Het is de marktwaarde van alle geleverde diensten en geproduceerde goederen in een land gedurende een bepaalde periode.

Bruto binnenlands product deflator

Een prijsniveaumeting van alle goederen en diensten in een economie. Het gebruik van de deflator helpt u bij het berekenen van het verschil tussen het nominale en reële bbp.

Industriële Productie (IP)

Een indicator voor de veranderingen in uitvoer in de industriële sector (bv. fabricage, mijnbouw). Het geeft de industriële capaciteit aan van een land.

Industriële productie en capaciteitsgebruik (IPCU)

Het wordt iedere maand door de Fed gepubliceerd en het meet de economische activiteit, waarbij gegevens van de voorgaande maand worden getoond over het totale bedrag aan industriële productie in de VS. Het IPCU moedigt het kopen of verkopen in bepaalde sectoren aan.

Internationale handel (handelsbalans)

Het meet het verschil tussen de import vs export van alle goederen en diensten. Veranderingen in de import en export geven, samen met het niveau van de internationale handelsbalans, markttrends aan.

Instituut voor economisch onderzoek (IFO)

Een bedrijvenonderzoek gebaseerd op de laatste economische gegevens van meer dan 7.000 Duitse zakelijke leiders. Het biedt een beoordeling van het huidige en komende economische klimaat in Duitsland en Europa.

Nationale vereniging van inkoopmanagerindex (NAPM)

Het meet de economie in het algemeen en in het bijzonder de productiesector. Het geeft een overzicht van een onderzoek onder meer dan 250 bedrijven in alle staten van de VS en het berekent productiegegevens, nieuwe bestellingen en werkgelegenheid.

Niet-agrarische Amerikaanse werkgelegenheidscijfers

Een maandelijks rapport gepubliceerd door de VS Ministerie van Arbeid dat statistische gegevens biedt over de huidige situatie van de arbeidsmarkt in de VS. Het wordt ook gebruikt voor het voorspellen van toekomstige niveaus van economische activiteit.

Producentenprijsindex (PPI)

Een frequent gebruikte economische indicator die de gemiddelde veranderingen meet in verkoopprijzen ontvangen door binnenlandse producenten in de industrie, mijnbouw, elektriciteitssector en landbouw.

Inkoopmanagersindex (PMI)

Het geeft een indicatie van de economische activiteit en toont het percentage aan zakelijke/bedrijfswerknemers die leiding hebben over de inkoop van goederen en diensten (i.e. inkoopmanagers) in een specifieke economische sector. Een PMI hoger dan 50 geeft normaal gesproken een groeiende economie aan, terwijl alles onder de 50 wijst op een economische krimp.

Detailhandelverkopen

Een maandelijks rapport dat de consumptieve bestedingen meet (een essentiële indicator van BBP in de VS). Als tijdige indicator van uitgebreide consumentenbestedingspatronen kan het worden gebruikt om de directe richting van een economie te beoordelen.

Tankan (Economische beschouwing voor korte termijn)

Een driemaandelijkse zakelijke peiling over de Japanse economie afgegeven door de Bank of Japan. Het beïnvloedt aanzienlijk valutakoersen en aandelen, en als zodanig wordt het in Japan beschouwd als een belangrijke financiële indicator.

Werkloosheidspercentage

Het percentage werkloze mensen, gemeten door de verhouding van personen die geen werk hebben en bereid en in staat zijn om te werken tot het totale aantal personen in de arbeidsmarkt. Het is een achterblijvende indicator aangezien het meeverandert met de economie, en het toont de toekomstige aandelenkoersen en het monetair beleid.

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Meer lezen of wijzig uw cookie-instellingen.

Risicowaarschuwing: Uw vermogen loopt risico. Hefboomproducten zijn mogelijk niet voor iedereen geschikt. Lees onze Algemene informatie over risico's.