XM is van mening dat elk kind een schooluniform moet hebben

Geplaatst op 13 oktober 2021 om 8.53 uur GMT. Lees meer CSR

XM heeft recent nieuwe schooluniforms geleverd aan de kinderen van het asielzoekerscentrum Kofinou in Cyprus.

De benarde situatie waar asielzoekers in zitten, gaat veel mensen aan het hart, aangezien onschuldige families door allerlei omstandigheden gedwongen worden om hun huizen te verlaten. Sommigen van hen hebben onderdak gevonden in het asielzoekerscentrum Kofinou in Cyprus. Maar naast de basishoeften van een dak boven hun hoofd en voedsel moeten deze mensen ook een ander doel vinden en een nieuw leven kunnen opbouwen. Voor vele kinderen betekent dit naar school gaan en zich voorbereiden op hun toekomst.

Om deze onschuldige slachtoffers te helpen bij het vinden van hun weg, heeft XM schooluniforms aan de kinderen in het centrum gedoneerd. Het is een klein gebaar, maar het zal hen hopelijk helpen om zich sneller thuis te voelen.

We blijven ons inzetten om de minderbedeelden en mensen in noodgebieden wereldwijd te ondersteunen en iedereen gelijke kansen te geven. We zullen in de toekomst meer initiatieven ontplooien rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen om zoveel mogelijk mensen te helpen.