XM doneert voor Iraakse kinderen in nood

Geplaatst op 7 ecember 2022 om 10.54 uur GMT. Lees meer CSR

XM heeft samengewerkt met de liefdadigheidsinstelling Nobles en de humanitaire organisatie Shareteah in Irak om weeskinderen en kinderen in nood in de steden Bagdad en Duhok te ondersteunen met hun opleiding.

Veel kinderen in deze regio’s die geen familie meer hebben, moeten het doen zonder enige financiële hulp. Ze kunnen daarom niet de basiskosten betalen en moeten hun school noodgedwongen verlaten. We hebben tassen, schriften, schrijfbenodigdheden en schooluniformen gedoneerd aan kinderen die hiervoor zelf geen geld hebben.

Het aantal kinderen in het land dat om financiële redenen hun school moet verlaten is ontzettend groot. Irak heeft meer dan 5 miljoen weeskinderen en meer dan 1 miljoen kinderen die uit huis geplaatst zijn. Velen van hen willen graag naar school maar ze kunnen dat niet. Zonder de kans op een opleiding kunnen ze niet volledig tot bloei komen en een betere toekomst opbouwen. Zonder de houvast en mogelijkheden van onderwijs zijn de opties voor hen beperkt en gaan ze hoogstwaarschijnlijk een leven in armoede tegemoet.

Goede doelen als de stichting Nobles en organisatie Shareteah bieden privélessen, schoolbenodigdheden en uniformen om onderwijs eenvoudiger toegankelijk te maken. Ze helpen elk kind met het afronden van hun opleiding en daardoor het vermijden van armoede.

Het beter toegankelijk maken van goed onderwijs is een van de doelen van ons programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. XM heeft in de loop der jaren veel liefdadigheidsinstellingen die zich hiervoor inzetten ondersteund en er ligt nog veel meer in het verschiet.

Wilt u graag meer weten over hun activiteiten of zelf een bijdrage leveren? Bezoek dan de website van de Nobles-stichting hier en die van de humanitaire organisatie Shareteah hier.