Handaan na Pinagsaluhan ng 40 Katao sa Singapore

Ipinaskil Setyembre 7, 2023 ng 9:32 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Nitong Agosto 4, nag-donate ang XM sa Free Food For All (FFFA) para suportahan ang nakakabilib na programa na nakatutok sa mahirap na komunidad ng Bedok sa Singapore.

Ang “Hapunan Kasama ng 40 Indibidwal” ay isang kamangha-manghang programa ng FFFA na nagtitipon-tipon sa 40 indibidwal mula sa mga naghihikahos na komunidad. Nakakatulong itong labanan ang marginalisasyon, bumuo ng koneksyon sa komunidad, at palaganapin ang pakikiisa sa lipunan.

Ang 40 katao ay pinili mula sa mga kapus-palad na pamilya, walang tirahan, may kapansanan, may sakit na mga migrante, at iba pang naninirahan sa Bedok na sumasailalim sa pinansyal na problema. Pinagsaluhan nila ang hapunan kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong makisalamuha sa isa’t-isa at kilalanin ang kapwa.

Ang “Hapunan Kasama ng 40 Indibidwal” ay sumasalamin sa aming mga pinapahalagahan bilang isang kumpanya. Layunin nitong makapagbigay ng positibong epekto sa mismong industriya at sa mga komunidad na sinusuportahan namin.

Pangunahing layunin ng programa ang mga sumusunod:

  • Siguraduhing nakakatanggap ng masustansya at nakakabusog na pagkain ang mga kapus-palad
  • Maramdaman ang pakikiisa sa komunidad at makipag-ugnayan sa kapwa para labanan ang kalungkutan at marginalisasyon
  • Palaganapin ang kamalayan tungkol sa mga pagsubok na hinaharap ng mga naghihikahos na indibidwal at ang kahalagahan ng pagtuon sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan
  • Paunlarin at palakasin ang mga mahihirap

Kinakatawan ng donasyon namin sa FFFA ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mga korporasyon at non-profit na organisasyon bilang paraan para makapagdulot ng pagbabago sa lipunan.

Sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad ng “Hapunan Kasama ng 40 Indibidwal”, magkakaroon ng mahalagang papel ang mga kumpanya tungo sa mas pantay at mas malagong lipunan.

Magbasa pa at mag-donate na sa Free Food For All sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang website dito.