Mahalagang Paalala – Bank Holidays ngayong Abril

Ipinaskil Marso 31, 2021 ng 9:58 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa Pasko ng Pagkabuhay ng mga Katoliko at Orthodox na gaganapin ngayong Abril, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument sa pagitan ng Abril 1–30, 2021.

Pakitingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 04/01 04/02 04/05 04/06
COFFE-MAY21 Normal na Oras Sarado Late Magbubukas 14:35 Normal na Oras
COCOA-MAY21 Normal na Oras Sarado Late Magbubukas 14:35 Normal na Oras
CORN-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
COTTO-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
SBEAN-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
SUGAR-MAY21 Normal na Oras Sarado Late Magbubukas 14:35 Normal na Oras
WHEAT-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
HGCOP-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
BRENT-JUN21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
OIL-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
OILMn-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
GSOIL-APR21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
NGAS-MAY21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
GOLD Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
SILVER Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
PALL-JUN21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
PLAT-JUL21 Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
AUS200Cash Maagang Magsasara 15:55 Sarado Sarado Normal na Oras
EU50Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
EU50-JUN21 Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
FRA40Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
FRA40-APR21 Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
GER30Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
GER30-JUN21 Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
HK50Cash Normal na Oras Sarado Sarado Sarado
IT40Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
JP225Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
JP225-JUN21 Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
NETH25Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
SPAIN35Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
SWI20Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
SWI20-JUN21 Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
UK100Cash Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
UK100-JUN21 Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
USDX-JUN21 Normal na Oras Maagang Magsasara 18:10 Normal na Oras Normal na Oras
US500Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
US500-JUN21 Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
US100Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
US100-JUN21 Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
US30Cash Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
US30-JUN21 Normal na Oras Maagang Magsasara 16:10 Normal na Oras Normal na Oras
Mga Austrian na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Belgian na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Finnish na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga French na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga German na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Greek na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Italian na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Dutch na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Norwegian na Stocks Sarado Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Portuguese na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Spanish na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Swedish na Stocks Maagang Magsasara 13:50 Sarado Sarado Normal na Oras
Mga Swiss na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga UK na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras
Mga US na Stocks Normal na Oras Sarado Normal na Oras Normal na Oras
Mga Russian na Stocks Normal na Oras Sarado Sarado Normal na Oras

Instrument 04/30 05/03
Mga Swedish na Stocks Maagang Magsasara 13:50 Normal na Oras
Mga Greek na Stocks Sarado Normal na Oras

Tandaan na pinapakita lahat ng oras sa GMT +3.