Economic Calendar

Ang Tamang Desisyon sa Tamang Panahon

Alin ang pinakamakapangyarihang paparating na kaganapan na maaring makapagpa-kilos sa merkado? Kailan marahil mangyayari ang inaasahang pagtaas (bullish) o ang pagbaba (bearish) ng presyo at papaano ito makaka-apekto sa merkado?

Para sa mga trader mahalaga ang pagde-desisyon. Ang pagtatakda ng layunin sa pamumuhunan at pagpili ng isang partikular na instrumentong pang-pinansiyal ay mapagkakakitaan lamang kung alam mo kung ano ang nakapagpapakilos sa merkado at kailan dapat ipasok o ilabas ang iyong mga trade.

Ang Economic Calendar ng XM ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na macroeonomic na pangyayari sa pamamagitan ng mga naka-takdang mga anunsiyo ng mga balita at mga ulat ng gobyerno tungkol sa ekonomiya na nagi-mpluwensiya sa mga pinansyal na merkado. Hindi lamang ito makakatulong sa pagsunod sa iba't-ibang mga pangyayari sa ekonomiya na nagpapatakbo sa merkado kundi magsisilbing giya din sa pagsasagawa ng pinaka-mainam na desisyon sa pamumuhunan. Dahil napakabilis ang reaksiyon ng merkado sa mga pang-daigdigang ulat at mga kaganapan, masasaksihang mabisang malaman kung kalian mangyayari ang mga kaganapang ito at iakma ang iyong mga diskarte nang naaayon.

Sa pagtaas (bullish) at pagbaba (bearish) ay may pagkakataong kumita - basta’t nalalaman mo kung alin ang marahil na magaganap at ang mga pagbabagong kalakip nito. Sa ganitong paraan ang XM Economic Calendar ay tiyak na maaasahan.

Indikador ng Economic na Kalendaryo

Kapag nakasanayan ng ginagamit ang Economic Calendar ng XM, ay wastong masusundan ang maraming bilang ng mga bagong mga palatandaan at antabayanan ang mga makabuluhang kilos ng merkado. Ang mga palatandaang ito ay nagsisilbing gabay upang isaalang-alang mo ang posibleng kikitain na nakapaloob sa maaaring mangyari sa ekonomiya at maunawa ang pagdaloy ng mga presyo sa panahon ng kaganapan ng mga ito.

Sa pamamagitan ng pagsunod ng mga palatandaan para sa GDP, mga instansya, o ang pagtaas ng mga bilihin at sa pagmamasid man ng mga kalagayan ng empleo, maaari mong mapuna ang pinaka-mainam na tiyempo bago magkaroon ng mga pagbabago ng mga presyo sa pamilihan at samantalahin ang pagkakataong kumita.

Sa Ibaba ay makikita ang mahahalagang mga uri ng mga palatandaan sa ekonomiya.

Talatuntunan ng Kompiyansa ng mga Mamimili

Ito ay isang buwanang ulat mula sa malawakang pagsisiyasat o survey sa mahigit na 5,000 na mga pamilya. Na tumatantiya sa kompiyansa ng mga mamimili at sa kaniyang kakayahang bumili (Halimbawa, ang isang malaking pagbagsak ng kompiyansa ng mga mamimili ay palatandaan ng paghina ng ekonomiya).

Talatuntunan ng mga Presyo sa Mamimili

Isang estatistikong pagtatantiya na sumusuri sa mga pagbabago-bago ng halaga ng serbisyo at mga produkto. Ang Talatuntunan ng mga Presyo sa Mamimili o Consumer Price Index, CPI, ay ginagamit upang masukat ang pagtaas ng mga bilihin, na nag-uulat ng mga pagbabago ng mga presyo sa 200 na mga kategorya.

Mga Order ng mga Produkto o Kalakal

Ito ay isang makabuluhang buwanang ulat patungkol sa pang-industriya mga kaganapan sa hinaharap na may palatandaan ng mga bagong order sa mga pabrika at nakatakda nang maidi-deliber na mga kalakal o produkto.

Talatuntunan ng Gastusin sa Empleo

Ito ay serye ng mga ulat kada tatlong buwan na nagsasaad ng mga pagtaas at pagbaba ng halaga o gastusin sa empleo. Sinusukat nito ang pagtaas ng mga suweldo, kita at mga pang-benepisyo sa empleyado na binabayaran ng mga amo sa Amerika.

Pambansang Produkto o Gross Domestic Product (GDP)

Ito ay nagsasaad ng pagunlad ng ekonomiya ng isang bansa, napagaalaman ito sa pamamagitan ng paglabas ng mga produkto, kita at mga gastusin. Ito ay may kinalaman sa antas ng pamumuhay. Ito ay ang halaga ng lahat ng mga serbisyo at produkto na gawa sa isang bansa sa isang panahon.

Pagbabawas-presyo sa Pambansang Produkto

Ito ay ang kasukatan ng mga presyo ng lahat ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang ekonomiya. Ang paggamit ng pagbabawas-presyo o deflator ay makakatulong sa pagkalkula sa kaibahan ng tantiya lamang at tunay na GDP.

Pang-industriyal na Kapasidad

Ito ay nagsasaad ng mga ulat ng pagbabago na mula sa mga paggawaan o industriyal na sektor (halimbawa: manupaktura, pagmimina). Ipinakilala nito ang industriyal na kapasidad ng isang bansa.

Wastong Paggamit ng Pang-industrial na Kapasidad

Ito ay iniuulat ng US Federal Reserve kada buwan na tumataya sa mga pang-ekonomiyang kaganapan, nagpapakita ng mga impormasyon ng nakaraang buwan tungkol sa kabuuang halaga ng pang-industriyal na kapasidad ng Amerika. Ito ay nagmumungkahi na bumili o magbenta sa kaniyang tinutukoy na industriya.

Kalakalang Pang-internasyonal (balanse ng kalakalan)

Nagsasaad ng mga impormasyon patungkol sa mga inaangkat laban sa mga iniluluwas na mga produkto at serbisyo. Mga ulat ng mga nagiging pagbabago sa larangan ng pag-aangkat at pagluluwas, pati na rin sa antas ng balanse ng kalakalang pang-internasyonal, na siyang nagbibigay indikasyon sa napapanahong kalakaran sa pamilihan.

Paaralang Pananaliksik sa Ekonomiya

Ito ay isang pang-negosyong pagsisiyasat base sa pinakabagong pang-ekonomiyang impormasyon mula sa higit na 7,000 na mga negosyanteng pinuno na Aleman. Ito ay tumatasa ng mga pangkasalukuyan at mga paparating na kundisyon ng ekonmiya sa Alemanya at Europa.

Talatuntunan ng Pambansang Samahan ng mga Purchasing Manager

Ito ang sumusuri sa kabuoan ng ekonomiya, partikular sa sektor ng manupaktura o industriyal. Kinokolekta nito ang lahat ng mga resulta ng pananaliksik sa higit 250 na mga kumpanya sa Amerika, at kinikwenta ang buod na nagawang mga produkto, mga bagong order, at empleo.

Sahod ng Empleo Bukod sa Pagsasaka

Ito ay isang buwanang ulat mula sa US Department of Labor na nagbibigay ng mga estatistikong mga impormasyon patungkol sa kasalukuyang kalagayan ng pangangamuhan sa Amerika. Napagbabatayan din ito sa pagtingin ng kalagayan ng ekonmiya sa hinaharap.

Talatuntunan ng Presyo ng mga Pabrikante

Ito ay isang palatandaan sa ekonomiya na palaging nagagamit na sumusukat sa natatayang pagbabago ng presyo ng bentahan ng mga pabrikante sa manupaktura, pagmimina, utilidad sa kuryente at agrikultura.

Talatuntunan ng mga Purchasing Manager

Nagsasaad ng mga pagkilos ng ekonomiya at pinakikita ang bilang ng mga empleyado sa kumpanya/negosyo na namamahala sa mga produkto at paghahanap ng serbisyo (halimbawa: mga purchasing manager) sa isang partikular na sektor ng ekonomiya. Kung ang porsiyento nito ay 50 ito ay indikasyon ng maunlad na ekonomiya, at kung ito naman ay mababa sa 50 ay mabagal na kundisyon ng ekonomiya.

Ang Pagbebenta ng Tingi

Ito ay ulat kada buwan na sumusukat sa paggugol ng mga mamimili (ito ay isang mahalagang palatandaan ng GDP sa Amerika). Bilang tagapag-ulat ng mga napapanahong malawak na paggugol ng mga mamimili, ito ay magagamit sa pagtataya ng nalalapit na direksiyong tutunguhin ng isang ekonomiya.

Tankan (Maikling Panahong Obserbasyon sa Ekonomiya)

Ito ay pang-negosyong botohan na isinasagawa ng Bank of Japan kada tatlong buwan tungkol sa estado ng ekonomiya ng bansang Hapon. Ito ay nakaka-apekto sa kanilang halaga ng salapi at mga kalakal, at sa mga katulad nito, ito ang pinaka-pangunahing pang-pinansiyal na palatandaan sa bansang Hapon.

Porsiyento ng Kakulangan sa Trabaho

Ito ay ang porsiyento ng mga mamamayang walang trabaho, katumbasan ng mga nawalan ng trabaho at mga nagnanais at may kakayahang mag-trabaho laban sa kabuoang bilang ng mga may trabaho. Ito ay isang may pagkahuling indikasyon na sumusunod sa daloy pagkatapos ng mga pagbabago ng ekonmiya, at nagpapakita ng mga maaaring maging porsiyento ng interes o tubo at hinggil sa patakarang pananalapi.

Gumagamit kami ng cookies para mabigyan ka ng mahusay na karanasan sa aming website. Magbasa pa o palitan ang iyong cookie settings.

Babala sa Risk: Ang iyong kapital ay maaaring malugi. Ang mga produktong naka-leverage ay maaaring hindi para sa lahat. Tingnan ang aming Risk Disclosure.