COVID-19 – Update mula sa XM

Nakapaskel Marso 16, 2020 ng 11:26 am GMT. Magbasa Pa Balita

Dahil kasalukuyang hinaharap ng mundo ang COVID-19, na isang pangyayaring idineklara bilang isang pandemic, gusto naming ipabatid sa aming mga kliyente at partner, at malinaw na ipaalam ang mga patakaran na ipinatupad namin para masiguro ang pagpapatuloy ng negosyo at mapanatili ang pinakamataas na lebel ng pamantayan sa serbisyo na siyang dahilan kung bakit pinili ninyo kami.

Bilang pandaigdigang kumpanya na may mahigit sa 2.5 milyong kliyente, makikita sa iba’t-ibang lokasyon, at mayroong 24/7 na serbisyo, dedikado ang XM sa pagsasagawa ng aming parte para masiguro na hindi maaantala ang aming operasyon.

Ang mga patakarang ipinatupad namin ay sumasalamin sa aming pagmamalasakit sa dalawang pinakamahalagang elemento, ayan ay ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga empleyado, at ang patuloy na maserbisyuhan ka, na aming mga kliyente at partner, nang may hindi mapapantayang husay.

Sa partikular, nitong mga nakaraang araw

  • Hiniwalay ang mga pangkat na may napakahalagang katungkulan para masiguro ang pagpapatuloy ng negosyo sa panahon ng matitinding kaganapan;
  • Hinikayat lahat ng mga empleyado na manatili sa kani-kanilang mga bahay hangga’t maaari;
  • Ginamit ang pandaigdigang representasyon at pisikal na presensya para magkaroon ng magkakahiwalay na back-up na operasyon;
  • Sinuspinde lahat ng paglalakbay;
  • Nagsasagawa ng mga ikatlong-partidong pagpupulong sa pamamagitan ng web;
  • Sumusunod sa mga pinakamaingat na hakbang sa kalinisan.

Kahit na sa palagay namin matatag na ang mga patakarang nakalagay sa itaas, dahil ang buong planeta ay kumikilos sa estado na hindi pa nararanasan kailanman, patuloy pa din naming sinusubaybayan ang sitwasyon para mapabuti ang mga patakarang ito, kung kinakailangan.

Dahil sa mga nakalulungkot na pangyayaring ito, hinihikayat namin kayo, na aming mga kliyente at partner, na gawin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang sa kalusugan at pag-iwas para maprotektahan ang iyong kalusugan at ang mga mahal mo sa buhay, at para makatulong sa pagpigil nitong pandemic!

Sana itong pagsubok ay magsilbi bilang isang oportunidad upang maging mas matatag at mas mahusay tayo sa lahat ng aspeto. Salamat sa iyong pagtitiwala at pagtangkilik.

Manatiling malusog at mabuti.