Nagbigay ng donasyon ang XM sa mga bata sa tulong ng OrphanCare

Nakapaskel Disyembre 22, 2020 ng 8:35 am GMT. Magbasa Pa Balita

Karapatan ng lahat ng bata na lumaki sa ligtas at nagmamalasakit na pamilya. Pero sa libu-libong bata ang naulila at inabandona sa buong Malaysia, sa kasamaang-palad, hindi natutugunan ang mga kondisyong ito.

Dulot ng hindi sapat na edukasyon, pangangalaga sa bata, at emosyonal na suporta, ang mga batang nasa institusyon ay kulang sa pag-aarugang kailangan para lumaki at umusbong.

Sa pagsisikap nitong makapagbigay ng kumakalingang tahanan para sa mga batang dehado, ang OrphanCare ay may serbisyo sa propesyonal na pag-alis sa mga institusyon at serbisyo sa pag-ampon sa buong Malaysia. Mayroon din itong mga lokal na programa sa komunidad para matulungan ang mga bata na mabigyan ng bagong tahanan at makasama ulit sa lipunan.

Kinikilala ng XM ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga bata ng suportang kailangan nila, at ipinagmamalaki nitong makapagbigay ng donasyon OrphanCare para sa patuloy na tulong nito, partikular na sa gitna nitong pandaigdigang pandemya.

Nananatili kaming dedikado sa pagtulong sa mga kapus-palad na komunidad sa buong mundo, sa oras na pinakakailangan nila ito. At patuloy pa naming susuportahan ang mas marami pang organisasyon at inisyatiba sa hinaharap.

Para magbasa pa tungkol sa OrphanCare at ang napakahalagang serbisyo na ibinibigay nito, mag-click dito.