Mahalagang Paalala – Pagtatapos ng DST

Ipinaskil Oktubre 19, 2021 ng 11:29 AM GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa pagtatapos ng daylight savings sa Europa sa Linggo, Oktubre 31, 2021, at sa US sa Linggo, Nobyembre 7, 2021, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 5, 2021. Pagkatapos nito magpapatuloy sa normal na oras ng pag-trade ang ilang mga instrument.

Pakitingnan ang table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 10/31 11/01–11/04 11/05 11/08
Forex Maagang Magbubukas 23:05 Normal na Oras Maagang Magsasara 22:50 Normal na Oras
Gold Sarado 00:05–22:55 Maagang Magsasara 22:50 Normal na Oras
Silver Sarado 00:05–22:55 Maagang Magsasara 22:50 Normal na Oras
EURRUB Sarado 09:05–16:55 09:05–16:55 Normal na Oras
USDRUB Sarado 09:05–16:55 09:05–16:55 Normal na Oras
Mga US na Stocks 15:40–21:55 15:40–21:55 Normal na Oras
Mga Brazilian na Stocks 15:40–21:55 15:40–21:55 Normal na Oras
Mga Canadian na Stocks 15:40–21:55 15:40–21:55 Normal na Oras
Instrument Lunes Martes–Huwebes Biyernes Itatagal
COCOA-DEC21 11:50–19:25 11:50–19:25 11:50–19:25 Nobyembre 1–5
COFFE-DEC21 11:20–19:25 11:20–19:25 11:20–19:25 Nobyembre 1–5
CORN-DEC21 02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
Nobyembre 1–5
SBEAN-JAN22 02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
Nobyembre 1–5
WHEAT-DEC21 02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
02:05–14:40
15:35–20:10
Nobyembre 1–5
COTTO-DEC21 03:05–20:15 03:05–20:15 03:05–20:15 Nobyembre 1–5
HGCOP-DEC21 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Nobyembre 1–5
SUGAR-MAR22 10:35–18:55 10:35–18:55 10:35–18:55 Nobyembre 1–5
US100-DEC21 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
US100Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
US30-DEC21 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
US30Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
US500-DEC21 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
US500Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
USDX-DEC21 02:05–22:55 02:05–22:55 02:05–22:10 Nobyembre 1–5
JP225-DEC21 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
JP225Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
PALL-DEC21 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Nobyembre 1–5
PLAT-JAN22 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Nobyembre 1–5
NGAS-DEC21 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Nobyembre 1–5
OIL-DEC21 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Nobyembre 1–5
OILMn-DEC21 00:05–22:55 00:05–22:55 00:05–22:10 Nobyembre 1–5
BRENT-JAN22 02:05–23:55 02:05–23:55 02:05–22:10 Nobyembre 1–5
GSOIL-NOV21 02:05–22:55 02:05–22:55 02:05–22:10 Nobyembre 1–5
AUS200Cash 01:55–08:25
09:15–22:55
01:55–08:25
09:15–22:55
01:55–08:25
09:15–22:10

Oktubre 4–29
AUS200Cash 00:55–07:25
08:15–21:55
00:55–07:25
08:15–21:55
00:55–07:25
08:15–21:10

Nobyembre 1–5
AUS200Cash 00:55–07:25
08:15–22:55
00:55–07:25
08:15–22:55
00:55–07:25
08:15–22:10

Simula Nobyembre 8
HK50Cash 03:20–05:55
07:05–10:25
11:20–18:55
03:20–05:55
07:05–10:25
11:20–18:55
03:20–05:55
07:05–10:25
11:20–18:55
Simula Nobyembre 1
UK100Cash 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
UK100-DEC21 00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:15
22:30–22:55
00:05–22:10 Nobyembre 1–5
GER40Cash 00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:10
Nobyembre 1–5
GER40-DEC21 00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:15
22:30–22:55
00:05–02:00
02:15–22:10
Nobyembre 1–5
EU50Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Nobyembre 1–5
EU50-DEC21 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Nobyembre 1–5
FRA40Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Nobyembre 1–5
FRA40-NOV21 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Nobyembre 1–5
SWI20Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Nobyembre 1–5
SWI20-DEC21 Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Nobyembre 1–5
NETH25Cash Normal na Oras Normal na Oras Maagang Magsasara 22:10 Nobyembre 1–5

Pakitandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT +2.