Importanteng Notipikasyon – Pagbabago sa Oras ng Pag-trade ngayong Pebrero

Nakapaskel Pebrero 12, 2020 ng 9:26 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa Washington’s Birthday na gaganapin ngayong Pebrero, ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang mga instrument ay maaapektuhan sa Pebrero 17, 2020.

Mangyaring tingnan ang table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:

Instrument 02/17 02/18
COFFE-MAY20 Sarado Normal na Oras
CORN-MAR20 Sarado Normal na Oras
COTTO-MAY20 Sarado Normal na Oras
COCOA-MAY20 Sarado Normal na Oras
SBEAN-MAR20 Sarado Normal na Oras
WHEAT-MAY20 Sarado Normal na Oras
SUGAR-MAR20 Sarado Normal na Oras
HGCOP-MAY20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
NGAS-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OIL-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GER30-MAR20 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100-MAR20 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
US30-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
USDX-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-MAR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-APR20 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa US Sarado Normal na Oras

Mangyaring tandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT +2.