Mahalagang Paalala – Bank Holiday ngayong Pebrero

Nakapaskel Pebrero 4, 2021 ng 9:16 am GMT. Magbasa Pa Balita

Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Pebrero, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Pebrero 11 hanggang Pebrero 15, 2021.

Tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at paano:

Instrument 02/11 02/12 02/15 02/16
HK50Cash Maagang Magsasara 05:55 Sarado Sarado Normal na Oras
Instrument 02/15 02/16
COFFE-MAY21 Sarado Normal na Oras
CORN-MAR21 Sarado Normal na Oras
COTTO-MAY21 Sarado Normal na Oras
COCOA-MAY21 Sarado Normal na Oras
SBEAN-MAR21 Sarado Normal na Oras
SUGAR-MAR21 Sarado Normal na Oras
WHEAT-MAY21 Sarado Normal na Oras
HGCOP-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
NGAS-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OIL-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
OILMn-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GER30Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
GER30-MAR21 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
JP225-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
JP225Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
UK100Cash Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
UK100-MAR21 Maagang Magsasara 22:55 Normal na Oras
US500Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US500-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US100-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30Cash Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
US30-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
USDX-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
GOLD Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
SILVER Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PALL-MAR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
PLAT-APR21 Maagang Magsasara 19:55 Normal na Oras
Mga Stocks sa US Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Canada Sarado Normal na Oras
Mga Stocks sa Brazil Sarado Normal na Oras

Mangyaring tandaan na pinapakita lahat ng oras sa GMT +2.